Lagleder

Info om laglederrollen

 

Her finner du informasjon som vi håper kan være til nytte i arbeidet som lagleder.

Publisert: 18.09.2018

Her finner du lenke til et informasjonsskriv som er benyttet som velkomst til nye spillere og foresatte. Dette kan du tilpasse til ditt lag og dine behov.

Videre er her vedlagt en presentasjon som beskriver hva Gutt 16/18 har erfart kan være viktige punkt for å bygge en god kultur blant spillere og foresatte. Kanskje kan dette være til nytte. Er det noe spørsmål, ta kontakt med Tor Rønnestad for mer utdyping.

2016 02 09 foreldreinvolvering i klubb og lag..pdf