Årlig møte 2020

 
  • 1 / 4

  • 2 / 4

  • 3 / 4

  • 4 / 4

Håndballgruppa avholder sitt årlige møte torsdag 27.februar kl 19:00 på Klubbhuset.

Publisert: 10.02.2020

Fra NIF's lover:

Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

 AGENDA:

1: Godkjenne innkalling

2: behandle regnskap 2019

3. behandle budsjett 2020

4: behandle innkomne forslag

5: godkjenne innstilling til valg av gruppestyre (formell godkjenning av undergruppenes styrer gjøres av årsmøtet i SIL)

6: Godkjenne treningsavgift/ aktivavgift 2020/2021


Resultatregnskap: Foreløpig resultat 31122019.xls

Budsjett 2020: