Spjelkavik Fotball - viktig informasjon

 

Som følge status for smittesituasjonen i Ålesund Kommune, rødt nivå på skolene i kommunen og regjeringens forlengelse av tiltakene til 14. april, følger her noen presiseringer og oppfordringer mht aktiviteten for våre aktive:

Publisert: 05.04.2021

  • Tafjordhallen vil fortsatt være stengt for all aktivitet. Gjeldende t.o.m 12. april. Ny info kommer da, evt før, om kommunen eller myndigheter endrer status.
  • Telenor Xtra FFO kommer til å holde stengt. Gjeldende t.o.m 12. april. Ny info kommer da, evt før, om kommunen eller myndigheter endrer status.
  • Treningskamper. Status uendret, m.a.o er det fortsatt ikke tillatt mellom lag fra ulike klubber innad i kommunen.

 

  • Trening utendørs for utøvere over 20 år SKAL foregå med minimum 1 meters avstand ihht gjeldende forskrifter og retningslinjene.
  • Trening utendørs for utøvere under 20 år må til enhver tid foregå ihht gjeldende forskrifter og retningslinjer.
  • Det oppfordres på det aller sterkeste, over eller under 20 år, å avholde treninger (utendørs) kun med egne lag, m.a.o. ingen hospitering på tvers av lagene.

Lagene står fritt til å avlyse / tilpasse treninger slik de mener det er det mest forsvarlig, hele situasjonen tatt i betraktning.

 

I fare for å repetere oss selv, det oppfordres ellers til å utøve stor forsiktighet, følge alle retningslinjer til punkt og prikke slik vi til nå har vært så flinke til å gjøre i Spjelkavik Fotball, og at «føre var» prinsippet praktiseres: Better safe than sorry!

 

Ting slik situasjonen er, kan raskt endre seg, så følg med på klubbens Facebook sider og hjemmesider for oppdatert informasjon. 

 

Arne Sigurd Hansen – Styreleder Spjelkavik IL

Torgeir G. Olsen – Daglig Leder Spjelkavik IL

Audun Røyset – Styreleder Spjelkavik Fotball