Høsthilsen fra styreleder og daglig leder

 

Vi vil aller først benytte muligheten til nok en gang å takke alle frivillige som bidrar på en fantastisk måte for at vi skal kunne gi et godt fotballtilbud. Her kommer en statusrapport på hva som rører seg i klubben vår.

Publisert: 16.09.2020

Styrearbeid siden sist

Det har vært gjennomført 3 styremøter siden sist. Her har vi blant annet sett på rollebeskrivelse for sportslig utvalg og yngres utvalg. Oppfølging av økonomi har også vært på agendaen, og vi har så smått begynt å planlegge budsjettarbeidet for neste år. Vi har søkt Lotteri- og Stiftelsestilsynet om kompensasjon for de tapte inntektene vi har hatt.
Grunnet situasjonen vi er i har vi dessverre måttet se oss nødt til å avlyse både loppemarkedet og Intersport Cup for høsten. Vi har i samråd med sportslig utvalg planlagt en revidering av sportsplanen til Spjelkavik Fotball. Dette er en prosess som vil gå utover høsten, og vi satser på å ha en oppdatert og klar sportsplan til årsmøtet 2021. Vi er svært opptatt av at det blir en plan som hele fotballgruppa kan stille seg bak, både de eldste og de yngste, og dame- og herresiden. Vi har som gruppe brukt mindre penger enn budsjettert, allikevel jobber vi knallhardt for å få endene til å møtes, dette grunnet tapte inntekter på arrangement og manglende inntekter på sponsorsiden. 


Gress til kunstgress

Det har vært gjort et svært godt arbeid i flere vendinger rundt planen for å videreutvikle anlegget knyttet til fotballen i Spjelkavika. Fra i vår har arbeidet bestått av å prøve å komme oss ett hakk videre. Vi sendte inn søknad innspill knyttet til våre behov til revidering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Dette er en plan vi er nødt til å komme med på for å være berettiget til å søke spillemidler knyttet til våre behov. Vi søkte om tre prosjekter: Gress til kunstgress, rehabilitering av 11er kunstgress og nytt idrettshus (bytte ut Bunkersen). Tidligere i måneden fikk vi beskjed om at vi er på den kortsiktig prioriterte handlingsplanen til Ålesund Kommune, som gjør oss berettiget til å søke om spillemidler på prosjektet gress til kunstgress. De to andre må følges opp videre.

Prosessen videre er å jobbe frem en presis kalkyle for kostnader og finansiering av å skifte gressbanen til kunstgressbane. Onsdag som var hadde vi møte med Unisport, angående prosjektering og valgmulighetene som finnes angående type av dekke. Dette går på hvilket innfyll vi velger (gummigranulat, bioflex etc). og lengden på kunstgresset. Her er flere hensyn å ta hva angår varighet, økonomi og miljø. Denne banen blir ikke bygd i morgen, men vi vil synliggjøre at vi er i gang. Dialogen med hovedlaget er påbegynt, rundt hva som er mulig å få til. Nærmere oppdatering rundt denne prosessen vil vi komme  tilbake til.  


Yngres

Vi har fått på plass et veldig godt fungerende yngres utvalg. I dialog med styret har det vært jobbet frem oppdatering av instruksen for yngres utvalg. Den kan du lese her. Viktig her at spesielt lagledere og trenere for våre lag på yngres (6-12 år) går inn og oppdaterer seg på justeringene som har blitt gjort, blant annet noen tilpasninger i oppgavefordelingen mellom daglig leder og yngres utvalg. Primæroppgaven for yngres er å være bindeleddet mellom lagene og styret. Det er viktig for oss at aktiviteten i yngres fungerer godt og det er lav terskel for å bruke yngres utvalg i aktuelle saker for lagene. Er det noe du lurer på, ta kontakt med Leder Yngres Peter Brusdal på mail.   

Anlegg

Ballburene i TAFJORD-hallen er klargjort, hvert lag ved lagleder kan komme innom kontoret på bunkersen og hente seg en hengelås. Vi har prioritert å få en god oppdatering på behovet for baller og utstyr, sånn at alle lagene skal ha nok utstyr til å gjennomføre gode treninger. Målet her er at det skal være en ball per spiller i Spjelkavik. Det er gjort en stor bestilling, og vi har fått tilbakemelding på at utstyret er på vei. På samme tid minner vi om forventningen til hvert enkelt lag om å ha kontroll på sitt utstyr. 

I uke 39 kommer det noen karer fra Vegsund Slip for å sveise målene som er gått i stykker. Vi ser også på muligheten for å få til en dugnad for å skifte not på en del mål. 

Seniorgruppa

Seniorgruppa har vært et viktig bidrag i 2020. Den siste tiden har de vært i aksjon både på Sunnmørsmesterskapet i straffespark som ble avholdt i begynnelsen av august, hvor de hjalp til med å organisere kiosk og inngang slik at vi kunne overholde smittevernreglene. I september har de stått på og ferdigstilt utstyrsburene i TAFJORD-hallen for de yngre lagene i klubben.

Kampvert og kampavvikling

Endelig er aktiviteten i gang på anlegget. Kjekt å se mange ivrige barn og voksne som legger ned en solid innsats daglig. Et forbedringspotensiale det samtidig er viktig å minne om, er at alle lag er nøye rundt det som går på smittevern. Uansett hva vi måtte mene og ikke mene, rundt korona og smittevern, så er ansvaret tydelig lagt på oss som klubb. VI er arrangør av alle hjemmekamper, og er pliktig til å stille med minst en kampvert per kamp som avvikles på vårt anlegg. Her har alle lag et felles ansvar.  Om dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. 

Miniturnering

Lørdag 26.september er det klart for Miniturnering for G7 og J7, og hele 45 lag deltar!

Spjelkavik IL Fotball ønsker velkommen til miniturnering på Spjelkavik Stadion Kunstgress lørdag 26.09.2020 for klassene G7 avd 2 og J7 avd 2.

Se egen nettsak her

Avlyst sesong seniorfotballen

Fredag 18.september kom den endelige beskjeden fra NFF om at sesongen 2020 er suspendert. det betyr at det ikke blir gjennomført sesong i voksenfotballen fra 3.divisjon menn og 2.divisjon kvinner og nedover. Denne beslutningen kom ikke overraskende på oss, når det har gått såpass lang tid før vi har klart å få et svar fra de rette instansene.
Se pressemelding fra NFF her

Trenerforum

Det er et prioritert mål å bygge opp et godt trenermiljø i klubben, blant annet gjennom at vi har egen trenerveileder i Preben A Lorgen. Det har vært gjennomført 2 trenerforum for 6-10 år, hvor det jobbes med aktuelle problemstillinger og caser som er aktuelle for de årskullene. Sist forum møtte 10 trenere opp. Et godt utgangspunkt, men vi oppfordrer til at lagene benytter seg av tilbudet, da dette er en viktig arena for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Slik bygger vi klubbmiljø! Har du spørsmål om trenerforum, ta kontakt med Preben på mail

Saker til sosiale medier

Fotballgruppa ønsker gjerne å dele saker og bilder fra kamper på aldersbestemte lag. Om du er lagleder, trener, foresatt eller bare en ivrig fan: Send oss gjerne noen linjer og et par bilder av jentene og guttene som er i aksjon! Bilder sendes på mail til daglig leder.