Marked

Markedsføring gjennom Spjelkavik IL Fotball

VI SKAPER GODE MENNESKER SAMMEN!

Publisert: 17.11.2017

Spjelkavik IL Fotball er en inkluderende klubb med mange entusiastiske og engasjerte medlemmer. Vår sportslige målsetning i breddefotballen er å få med flest mulig - til å bli med lengst mulig - og til å bli best mulig. Det vil si at vi skal legge forholdene til rette for alle; både de som ikke er kommet langt i utviklingen og de som trenger ekstra utfordringer. Hos oss skal alle få lov å bli så god som DE kan. Om vi til slutt, gjennom kvalitet og sunn differensiering, produserer en og annen god fotballspiller er det faktisk en bonus. Klarer klubben i samarbeid med våre partnere å skape et godt menneske har vi gjort suksess! Og det er mulig gjennom Spjelkavik.

Vi tar vare på både den fysiske og psykiske helsen til barn og voksne og driver forebyggende arbeid noe som kommer alle til gode. Vi ønsker at alle barn skal få en så god oppvekst som mulig gjennom å se HELE MENNESKET og tar samfunnsansvar ved å ta tak i OPPDRAGELSEN på feltet. Ikke alle barn har det like bra hjemme og det ønsker vi å kvalitetssikre. I Spjelkavik, som er en klubbstyrt strukturert klubb der ingen "cowboys" som gjør som de vil har innpass, får barna trygge rammer å forholde seg til gjennom godt skolerte trenere og ansatt trenerutvikler(først i Ålesund). "Enkle ting" som å møte tidsnok, være opplagt, ha sunn fokus, nulltoleranse for mobbing, være lagspiller og å være løsningsorientert er egenskaper de fleste bedrifter ønsker at deres ansatte skal ha. Dette er litt av det vi skolerer og terper våre spillere på. I tillegg har vi stort fokus på Fair Play og har egen styrerepresentant med hovedansvar for dette i klubben. Blant annet skal alle trenere og spillere under 18 skal signere holdningskontrakter. Under store arrangement som Tine Fotballskole og GMAX cup har vi spesielt stor fokus på Fair Plays regler da mange møtes og det settes en standard.

Vi utdanner fremtidens mennesker med god FOLKESKIKK sammen! Det kontinuerlige arbeidet klubben gjør på dette området har mange av våre sponsorer oppdaget, noe som har gjort oss til en attraktiv klubb å støtte og å profilere seg gjennom. 

Våre kjerneverdier: INKLUDERENDE - AKTIV - ATTRAKTIV - ENGASJERT 

Som sponsor er du den viktigste brikken for at vi skal kunne opprettholde, øke og forbedre aktiviteten og nå våre mål. Vi håper våre verdier, holdninger og ønsker er noe du som sponsor kan og ønsker å identifisere deg med og blir med på laget for å skape gode mennesker! 

 

Sport:

Klubben har ca 40 lag som spenner seg fra senior herre/dame til 1.klassingene. Vi er ca 450 aktive og har over 100 engasjerte og utdannede trenere og lagledere i sving. Utenom dette har vi 20 dommere/observatører og over 100 tillitsvalgte i forskjellige utvalg. Vi har en ansatt trenerutvikler som coacher og følger opp våre trenere på feltet til å følge klubbens retningslinjer og treningsprinsipp. Trenerutvikler er også fast trener for våre 1.klassinger slik foresatte som skal ta over andre året vet hvilke prinsipp som gjelder i barnefotballen i Spjelkavik. Spjelkavik har vært innovative på en del områder og var først ute med fotballfritidsordning, trenerutvikler, daglig leder og fotballhall i Ålesund. Alt kunne vi realisere ved hjelp av DERE støttespillere! Tusen takk!

 

Anlegg:

For å spille fotball må en ha noe å spille fotball på. Spjelkavik har de siste årene brukt mange millioner private kroner på å få gode fasiliteter både for de som ønsker å holde seg i form og de som ønsker å konkurrere. Barne/ungdoms/videregående -skoler bruker anlegget vårt hele året, vi leier ut til andre idrettslag/foreninger/bedrifter, vi arrangerer 2 store GMAX cuper for totalt 3000 spillere (8000 voksne) og bruker i tillegg store ressurser vinterstid på å holde et helårsåpent anlegg.

 

 

 

Det startet med en grusbane. På 80-tallet fikk vi 11-er gressbane. I 2005 bygde vi en fotballhall "TAFJORD hallen" (30 x 50 meter) som i 2007 fikk kunstgress. I 2006 bygde vi en stor 11-er kunstgressbane på grusbanen som rommet 3 x 7-er baner. I 2009 bygde vi en ny inngjerdet 7-er arena med kunstgress med nye store innbytterbokser(2013). I tillegg til dette har klubben et stort klubbhus, et garderobebygg med kontorfasiliteter og møtelokale og flere garasjebygg.

I 2014 stod et nytt 2 etasjers kioskanlegg/servicebygg som kostet 3 millioner kroner ferdig. Dette inneholder toaletter, kiosk, cafe, speakertjeneste til kamper, utleiedel mm. Dette har vært et ønske fra medlemmene i mange år.

 

 

 

Ny storhall med 3 håndballbaner som også kan gjøres om til 1 storhall med tilskuerkapasitet på 3000, klatrevegg, kafeteria, 10 garderober, scene osv. med tilhørende tribune med overbygg mot dagens eksisterende 11-er kunstgressbane og 3 etg. næringsbygg har det vært jobbet med i mange år og ser nå ut til å bli en realitet. Dette er et prosjekt i 100 millionerklassen som vil være med på å øke aktiviteten og dermed bedre folkehelsen betraktelig i Ålesund!   

 

 

Daglig leder Spjelkavik IL Fotball

Johnny Vattøy

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Markedsansvarlig