Jenter 2012

Sportsplan

 

Sportsplan er lagt i «SILosofien» og er tilgjengelig for alle her på hjemmesiden.

Trenerutvikler har ansvar for at sportsplan blir fulgt. Dette skjer gjennom aktiv direkte oppfølging og kommunikasjon med trenere og lagledere, samt spredning av informasjon og veiledning via kanaler som hjemmeside, facebook og youtube.

 

Mer informasjon finnes i Silosofien:

 
Informasjon om de ulike gruppene ligger også i Silosofien: