G 2010

Sportsplan

Sportsplan er lagt i «SILosofien» og er tilgjengelig for alle her på hjemmesiden.

Trenerutvikler har ansvar for at sportsplan blir fulgt. Dette skjer gjennom aktiv direkte oppfølging og kommunikasjon med trenere og lagledere, samt spredning av informasjon og veiledning via kanaler som hjemmeside, facebook og youtube.

 

Mer informasjon finnes i Silosofien:

 
Informasjon om de ulike gruppene ligger også i Silosofien:

 
 
Lagleder
Stig Arne Lillebø917 19 684
 
Trenere