G 2009

Sportsplan

Sportsplan gjeldende for alle lag - Vikapedia

Trenerutvikler og Sportslig utvalg har ansvar for at sportsplan blir fulgt. Dette skjer gjennom aktiv direkte oppfølging og kommunikasjon med trenere og lagledere, samt spredning av informasjon og veiledning via kanaler som hjemmeside og facebook.


Mer informasjon finnes i Silosofien om:


 
 
Lagleder
Trenere
Kai Birger Myrold91322116
 
Kåre Herje476 33 348
 
Bjørnar Flem41 42 39 34
 
Audun Bakkebø41 42 39 34