Koronarestriksjoner fra 15.desember

 

Kjære Spjelkavik Fotball famille,

 

Så var vi dessverre der igjen, det vi hadde håpet å slippe, men som til syvende og sist ikke var til å unngå. Mange av begrensningene har vi stiftet bekjentskap med før, men her er også noen nye varianter.


Hva betyr dette for våre medlemmer?

Telenor Xtra

Vi råder alle som har mulighet til å holde barna hjemme fra FFO, om å gjøre nettopp det.

For de som absolutt ikke har mulighet til dette, eller har jobber kategorisert som samfunnskritiske vil vi holde åpent onsdag og torsdag. Dog med et redusert tilbud hva angår fotballaktivitet og utendørs aktivitet generelt, da dette kan bli vanskelig å gjennomføre i henhold til gjeldende smittevernstiltak. 

Om det er noen som ønsker å benytte seg av dette, vil vi gjerne ha beskjed på forhånd.

Tlf. 47909118

E-post: thomas@spjelkavikil.no

Vi henter på skolen som normalt, klokka 13:10. begge dager. 

FFO+ fredag 17. desember utgår dessverre. 

Den sagnomsuste avslutningen mandag 20. desember, klarer vi ikke gjennomføre i henhold til gjeldende smittevernstiltak og vi vil derfor holde stengt denne dagen. 

Vi beklager ulempene dette medfører, men håper på forståelse og ønsker samtidig alle en riktig trygg og god jul.

Trening og aktivitet ellers

Vi kommer enn så lenge til å la alle våre flater være tilgjengelige for medlemmene, og oppfordrer alle medlemmene til en eller annen form for aktivitet innenfor de gitte restriksjonene.

Om lagene som ennå ikke har tatt Juleferie, etter føre var prinsippet, ønsker å ta en tidlig juleferie, så står Trenerapparatet rundt laget fritt til å avgjøre dette med full støtte fra Klubben.

Viktigere enn noen gang, er man syk, blir man hjemme, er man i tvil om man er frisk, blir man også hjemme. Ha lav terskel for testing, hold god håndhygiene og ta vare på hverandre.   

Spjelkavik Fotball viderefører NFF sine retningslinjer,  med følgende betydning for utøvelse av idrettsaktivitet fra 15. desember og i 4 uker fremover:


Koronarestriksjoner gjeldende fra 15. desember

 

BARN & UNGE:

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med.

Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

 

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.

Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

 

 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.

 

VOKSNE

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne.
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

 

ARRANGEMENTER

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

 

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

 

 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

 

 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.

 

TOPPIDRETT

 • Her henvises til regjeringens nyhetssak om toppidretten.