Barne/ungdomsavd.

Oppstart for gutter og jenter født 2011

Spjelkavik IL Fotball ønsker 2011 årgangen velkommen til trening

Publisert: 11.04.2017

Spjelkavik Il Fotball ønsker alle som er født i 2011 og skal begynne i 1. klasse ved Spjelkavik barneskole velkommen til fotballtrening hos oss fra tirsdag 18. April

Gutter trener tirsdager klokken 17.00 til 18.00 i TAFJORDHALLEN

Jenter trener tirsdager klokken 18.00 til 19.00 i TAFJORDHALLEN

Lagene vil dem første gangene bli trent av klubbens trener og spillerutvikler Magnus Antonsen, som også vi registrere kontaktinfo på spillerene så viktig at om dere ikke allerede har registrert spilleren så gjøres dette på trening.

Av utstyr så er LREGGSKINN obligatorisk, ellers så vanlige treningsklær. Fotballsko anbefales. 

Vi har klubbavtale med GMAX i Breivika hvor vi på klubbens utstyrsmerke HUMMEL har 30 %. 

Link til registreringsskjema for rabatt på GMAX: 

http://www.spjelkavikfotball.no/fotball/klubben/organisasjon/klubb-bekledning/klubb-bekledning-2017-2020

 

Er det noe dere lurer på iforbindelse med oppstart ta kontakt med leder for barne og undomsavdeling i Spjelkavik IL Fotball. Kontaktinfo på siden.

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673