Barne/ungdomsavd.

Oppstart 6 åringer - gutter og jenter født i 2012

Fotballtrening for 6 åringer starter 11 og 12 april.

Publisert: 03.04.2018

 Oppstart fotball 6 åringer - 2018 v.2.jpg

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673