Barne/ungdomsavd.

OPPSTART 1. KLASSINGER 2014

  • 1 / 4

  • 2 / 4

  • 3 / 4

  • 4 / 4

3. september blir det oppstart for årets 1. klassinger

Publisert: 21.08.2014

Onsdag 3. september ønsker vi alle 1. klassinger ved Spjelkavik barneskole til oppstart i Spjelkavik IL Fotball.

Vi starter opp klokken 17.00 i TAFJORDHALLEN og vil holde på til ca. 18.00.                                              

Mens barna har fotballtrening vil det bli holdt ett kort infomøte med foreldre/foresatte på klubbhuset fra kl. 17.10, og den vil vare ca 30 min. Her kan dere få svar på det aller meste dere lurer på :)

Etter denne dato vil guttene få treningstid hver mandag fra klokken 17.00 til klokken 18.00 i TAFJORDHALLEN

Jentene får treningstid onsdager fra klokken 17.00 til klokken 18.00 i TAFJORDHALLEN.

Kan dere ikke møte til første samling er dere selvfølgelig velkommen til treninger på respektive dager.

Skulle det være slik at noen har en som går siste år på barnehage, og skal begynne på Spjelkavik barneskole 2015, er dem hjertelig velkommen til å trene med årets førsteklassinger. Dem kan da trene med dem til dem selv begynner i 1. klasse.

 

VEL MØTT 3. SEPTEMBER KLOKKEN 17.00

 

(bilder fra samlingen i juni)

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673