Barne/ungdomsavd.

Nye småmål

  • 1 / 4

  • 2 / 4

  • 3 / 4

  • 4 / 4

6 nye småmål tilgjengelig på anlegget

Publisert: 07.03.2018

Vi har gått til anskaffelse av 6 nye småmål som er tilgjengelig på anlegget. Det er nå 10 småmål i hallen/7'er banen og 6 nede ved 11'er banen.  De lagene som trener samtidig i hallen og på 7'er banen må dele de 10 tilgjengelige målene fornuftig mellom seg. 

Det er ikke lov til å henge og klatre i noen mål, hjelp til å gi beskjed når vi er på banen slik at utstyret forblir i god stand. 

Leder for FFO Torgeir Olsen synes det er supert at klubben har tilgjengelig så mange småmål som gjør at det er lette å legge til rette for smålagsspill og andre gode fotballaktiviteter. 

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673