Barne/ungdomsavd.

Keepertrener yngres på plass

Sindre B. Standal klar til å ta fatt på oppgaven

Publisert: 29.01.2014

Sindre B. Standal, med stor erfaring fra flere klubber, er engasjert som keepertrener i klubben og vil tilstrebe at alle som er keeper fra årskull 2004 til og med Junior får et tilbud om keepertreninger.

Sindre vil ha sin faste plass vil Sindre ha på Junior-laget, hvor de fleste treningene blir avholdt. Det vil være en overordnet målsetting å invitere til jevnlige keepersamlinger for de yngste, men da sammen med sine trenere, slik den enkelte trener får impulser å jobbe med i hverdagen.

Sindre vil komme tilbake med en plan om fremdrift når jobben med kartlegging av aktuelle keepere er unnagjort. 

 

Kontaktinfo:

Sindre Standal

Tlf: +4793018867

E-mail: sindreb.standal(a)peterson.no

 

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673