Barne/ungdomsavd.

Foredrag om antidoping

  • 1 / 4

  • 2 / 4

  • 3 / 4

  • 4 / 4

Torsdag 9. mars ble det avhold foredrag mot doping for Spjelkavik IL

Publisert: 12.03.2017

Foredrag av Oddbjørn Floan på Klubbhuset.

Ca 80 fremmøtte, både trenere, lagledere, utøvere og foresatte.

Emner som ble gjennomgått var dopinglista, dopingkontroll, medisinsk fritak, kosttilskudd og ren utøver (e-læringsprogram).

Nederst på denne siden finner dere link til Antidoping Norge sin hjemmeside. Hos de finner man mulighet for legemiddelsøk,slik at man enkelt kan finne ut om et legemiddel man bruker er inkludert eller unntatt dopingbestemmelsene.

Alle utøvere knyttet til et idrettslag i Norge kan måtte avlegge dopingprøve, også utøvere på breddenivå. Å nekte å avgi prøve er det samme som å levere positiv prøve. Det ble gjennomgått hvordan prøvetaking foregår.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med medisinsk fritak. Det være seg om man bruker Ritalin (ADHD), insulin (Diabetes) eller har andre sykdommer som krever medisinering. I disse tilfellene ber man fastlege om medisinsk begrunnelse for medisinbruken, og sender dette sammen med søknad om medisinsk fritak til Antidoping Norge.

Vedr kosttilskudd så er det ingen garanti for at kosttilskudd kjøpt i Norge ikke inneholder dopingstoffer. Antidoping Norge går ikke god for noen form for kosttilskudd, og minner om at det er utøvers ansvar hva som inntas.

“Ren utøver” er et gratis e-læringsprogram for utøvere, trenere, ledere og støtteapparat. Det er et opplegg som tar ca 30 min å gjennomføre, og gir en innføring i utvalgte områder innenfor  antidopingarbeidet. Vi anbefaler alle utøvere, trenere og lagledere å gjennomføre dette programmet.

Hjemmeside til AntiDoping Norge :

http://www.antidoping.no/kontroll/dopingvarsel/

Vi takker for oppmøtet og engasjementet!

Sportslig hilsen

For Spjelkavik IL Fotball

Torgeir Belsvik og Anne Stine Solvåg

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673