Barne/ungdomsavd.

Fair play samling hos Valder il

Fair Play pris til Valder IL for 2013

Publisert: 04.04.2014

Først og fremst gratulerer til Valder IL som fikk Fair Play prisen for 2013 av SFK.

I den forbindelse ble det holdt en Fair Play samling hos Valder IL hvor SFK informerte om regelendringer for 2014 i barne og ungdomsfotballen i Norge.

Alle lag skal arrangere Fair Play møte før hver kamp i barne og ungomsfotballen.

Går ut på :  Begge lags trenere + dommer tar en prat før kamp.

Tema: Hvordan vil vi ha det i kampen, Fair Play hilsen, enighet om å gjøre dommeren god, godt klima, foreldre/publikum ikke blander seg inn og at dem står på motsatt side av laglederbenken, spilleregler og info om der er overårige spillere. +++

 

Viktig info ang ungdomsfotball ( 13 år til og med 16 år) :

Ved gult kort må spilleren sone 5 minutt. Lagleder er ansvarlig for tidtakning ( Mulig det kommer en endring her senere).

Laget har ikke anledning til å sett inn en ny spiller som erstatter den spilleren som soner før ev. 5 min har gått. Etter 5 min kan spilleren igjen spille. Ved 2. gangs gult kort til samme spiller, under samme kamp, så blir det rødt, med dem kosekvenser det har for laget.

 

Jan Jønsson hadde også ett lite foredrag om Fair Play i toppfotballen.

Janne pekte på at Fair Play er viktig også for toppfotballklubber, både i trening og kamp og dette er noe han selv jobber aktivt for. Toppspillere er forbilder derfor er det ekstra viktig at dem oppfører seg som nettopp det, men dem er desverre bare vanlige mennesker dem også så det hender at det " koker over" i enkelte situasjoner. Det at en spiller blir utvist går ikke bare utover spilleren, men hele laget som må spille med en mindre spiller på laget. Dette er noe Janne er opptatt av at alle tenker på i en situasjon. Fair Play er også viktig ovenfor sponsorer.

For Spjelkavik IL stilte Fair Play ansvarlig Torbjørn Pilskog og leder yngres avdeling Torgeir Belsvik på samlingen.

 

 

                                                                                                       av TB

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673