Barne/ungdomsavd.

alle jenter på bana starter opp igjen

  • 1 / 2

  • 2 / 2

I sommer startet vi opp igjen med felles treninger for alle jentelag

Publisert: 27.06.2018

Vi gjør klart for en ny periode med Alle jenter på bana, her følger litt informasjon:

Alle jenter på bana vil i år starte opp 4.juli og har siste trening 15.august. De trener hver onsdag i ferien fra kl 17 til kl 18:30. 

Nytt av året blir at vi deler gruppa i 3 , J6- 8 år, J9 -11 år  og J12-14. 

Oppmøte blir ved kiosken i god tid før start. Det vil bli servert kaffe til dem voksne som følger spillerene, og mulighet for en god sporstlig prat mens jentene trener.

Det vil ukentlig bli lagt ut informasjon på facebookgruppa. Hjelp hverandre til å invitere inn alle foreldre til jenter i klubben i denne gruppa.

Treningene er åpen for alle, også for de som spiller for andre klubber. Her er alle velkommen!

Tilbudet er selvfølgelig gratis.

Vi satser på å bidra med litt kos rundt treningen, enten om det er is, frukt eller noe annet. 

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673