Barne/ungdomsavd.

"ALLE JENTER PÅ BANA" I HELE SKOLEFERIEN :-)

Dette er et tilbud til alle jenter i alderen 7-12 år.

Publisert: 14.06.2016

Tid: Hver onsdag kl. 17:00 - 18:30

Oppmøte: 11'er banen v/ kiosken.
De som har "Alle jenter på bana" T-skjorter oppfordres til å benytte disse på treningene.

Magnus Antonsen (trener- og spillerutvikler) og Tom Lahti (trener for J7+J10) vil ha ansvar for treningene og får hjelp fra trenere fra de forskjellige jentelagene.

I tillegg vil vi, som i fjor, ha gjestetrenere på en del av treningene. Dette annonseres i forkant av treningen.

Velkommen

 
 
Leder Barne-og ungdomsavd.
Peter Brusdal90149673