Trenerutvikling

Trenerforum 21.11.16

Stort engasjement blant de som deltok

Publisert: 06.12.2016

Trenerforum Barnefotball 21.11.2016
20.00-22.15


Deltakere:
Bent Rongve G2004 og sportslig utvalg yngres, Vidar Finnøy G2005, Kurt Svendsen G2005 og sportslig utvalg yngres, Øystein Ulla G2005/2008, Jan Ove Lange G2007 og sportslig utvalg yngres, Kristian Kleiveland G2008, Edel Smedholen J2006, Kannan Ponn J2007, Robert Nielsen J2009, Jonas Gardien J16 og Sportslig utvalg yngres.

Forum holdt av:
Tarald Laugsand , Magnus Antonsen, Torgeir Belsvik (Leder barne og ungdom).

Ikke tilstede:
G2006, G2009, G2010, J2004/05, J2008, J2010.


Tema for kvelden:

Hovedtema for kvelden
- Introduksjon av hver enkelt
- Hvordan har sesongen vært?
- Hva burde vi lære av årets sesong og hva må vi ta med videre?


Diskusjoner rundt:

*Treningstider v/snøfall 7`er bane. Brøytes/gjøre plass på 11er banen?
-Klubben må lage klare retningslinjer for tilpasning ved snø på 7'er banen. I perioder med mye snø og vanskelige forhold må de som trener på 11'er banen velvillig dele bane med de som ikke har kapasitet der de i utgangspunktet er satt opp.

*Ekstra trening for de eldste (gutt/jente 11-14)
Klubben vil se på hvilke tiltak som kan gjøres for å øke aktiviteten i disse aldersgruppene. Aldergruppen 7-10 år har tilbud om Telenor Xtra FFO 3 ganger i uken.


*Hva kan klubben gjøre for å for gjøre ting enklere i forhold til temaene:
Hvordan gjennomføre hospitering
-Gode diskusjoner rundt tema. Retningslinjer for hospitering ligger på hjemmesiden under Klubben -> SILOSOFIEN.

Hva er differensiering?
-Tema differensiering skaper alltid god debatt, også denne gangen. Det er lett for å misforstå hva dette handler om og flyter gjerne over i debatten om topping. Men differensiering handler om å legge til rette for hele spillergruppen, skape jevnbyrdighet og holde spillere i flytsonen. Det ble snakket om hvordan man gjennomfører god differensiering fra teori til praksis.

Er topping noe som skal gjøres?
-Det var stor enighet om temaet topping, alderstrinn osv. Klubben har klare retningslinjer for dette i sportsplanen.Ferdiglagde økter

- Periodisering
- Fokus/momenter
- Ferdiglagd av oss i klubb på treningsøkta.no
- Dette skal være med på å gi alle lag like muligheter i forhold til hvilket opplegg de får. Likt fra kull til kull


- Banedagbok
Klubben ønsker å ha banedagbok for 2 perioder. Sesong, ute av sesong. Periode desember-mars, april-november.

- Treningstider
Hvordan legge til rette for at flest mulig får plass og tid tilpasset til sitt lag. Da med tanke på andre idretter og hospitering til/fra lagene over/under.

-Hvordan holde aktiviteten opp i en lang kamp fri vinter.
Gode erfaringer blant enkelte lag med å arrangere mange treningskamper gjennom vinteren, da på egenhånd kontakte andre lag å organisere. Delta på cuper og turneringer.

- Hvordan rekruttere enda flere til FFO?
Det kom frem at FFO må promoteres bedre i klubben og at det må komme ut mer informasjon. Og det er ønsket tiltak for å få i gang flere jenter på FFO.

 
 
Trenerutvikler
Preben Austnes Lorgen
 
Trenerutvikler