Trenerutvikling

Ny mann i Spjelkavik!

Spjelkavik har engasjert Tarald Laugsand som vikar i 50% stilling f.o.m 1.9.16 og ut 2016 mens trenerutvikler Magnus Antonsen er ute i fødselspermisjon.

Tarald er 25 år, er fra Bodø og har Bachelorgrad i sportsmanagement.

Han har de to siste årene, samtidig som han har studert, jobbet i Akerakademiet i Molde FK og praksis i Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Jobber nå 50 prosent i Spjelkavik, samtidig som han jobber i 50 prosent i krets.

Arbeidsoppgaver i Spjelkavik:

2016-09-19 13.03.19.jpg

 
 
Trenerutvikler
Preben Austnes Lorgen
 
Trenerutvikler