Organisasjon

Spjelkavik representert på tinget

 
  • Anne Stine Solvåg og Torgeir Belsvik

Spjelkavik IL Fotball stilte med to flotte representanter på årets forbundsting i styrerepresentantene Anne Stine Solvåg og Torgeir Belsvik.

"I tillegg til møter og seminarer ble det knyttet nye relasjoner til andre klubber og utvekslet erfaringer på hvordan andre klubber i Norge jobber. Kanskje er Fotballtinget den viktigste arena for også å drive klubbutvikling i tillegg til å være med å bestemme hvilken kurs vi vil fotballen skal ta", sier Torgeir Belsvik i det han returnerte til Spjelkavik søndags kveld.

Fra Sunnmøre var Valder, AaFK, Hødd og Herd representert sammen med Spjelkavik IL.

Les mer på NFFs sider om tinget