Organisasjon

MELDING OM KLUBBENS SITUASJON

 

Spjelkavik Fotball har denne uken iverksatt en rekke tiltak for å bidra til at spredningen av koronaviruset begrenses. Noen av tiltakene har myndighetene pålagt oss, og noen har vi iverksatt for å støtte opp om dugnaden som vi nå alle er en del av. Korona epidemien medfører at Spjelkavik Fotball må avlyse all treningsaktivitet og alle arrangement, og det er usikkert hvor lenge dette vil vare.

Publisert: 20.03.2020

Vi opplever nå store økonomiske utfordringer og dette skyldes blant annet:

- Telenor Xtra FFO er stengt på ubestemt tid 

- Alle seriekamper og cupspill i mars og april er utsatt på ubestemt tid 

- Påmelding til vårens planlagte Intersport Cup har stoppet opp 

- Sponsormarkedet er av naturlig årsaker tørt

I perioden uten inntektsbringende aktivitet så jobbes det for å holde klubben i live, og vi må sørge for at klubben er klar for ny aktivitet når toppfotballen og breddefotballen starter opp igjen. 

Administrasjon og styret i Spjelkavik Fotball har ved en gjennomgang av de økonomiske konsekvensene kommet frem til at det blir nødvendig med flere kostnadskutt, deriblant kutt i lønnskostnader.

Det er allerede sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte i administrasjonen, og til våre trenere på Telenor Xtra, a-lagene våre og ungdomslagene. Totalt er 15 medarbeidere berørt, en del av disse har kun mindre engasjement.

All breddefotball er fortsatt besluttet stoppet til 1. mai. De siste meldingene fra Norges Fotballforbund gir vårt a-lag håp om oppstart av seriespillet fra 1. mai. Det er inntil videre forbud mot organiserte treninger for både topp og bredde i norsk fotball.

Når det gjelder treningsavgift for første halvdel av 2020 er denne nå på vei ut til våre aktive medlemmer. Vi er avhengig av at denne betales inn for at vi skal kunne ha et tilbud når denne perioden er over.

Spjelkavik Fotball setter stor pris på alle våre viktige støttespillere. Sponsorer, spillere, foreldre, ansatte, frivillige og våre trofaste supportere er viktige for oss i denne spesielle tiden.

Styret i Spjelkavik Fotball