Organisasjon

Endringer i fotballstyret

 

Kontinuitets-bærer John Jørgenvåg går ut av styret og to nye kommer inn

Publisert: 23.03.2018

Årsmøte 2018, Spjelkavik IL - Fotball

Fotballstyret 2018
Leder:                 Knut Mo - Gjenvalgt for 1 år
Nestleder:           Ole Kristian Aarsund  - Gjenvalgt for 2 år 
Kasserer:             Anne Stine Solvåg - Ikke på valg
Sekretær:            Lill Therese Myklebust - Ikke på valg
Styremeldem:      Asbjørn Skaro - Ny, valgt for 2 år
Styremedlem:      Christian Åkre - Ny, valgt for 2 år
Varamedlem:       Jack Blindheim  (Ny)


John Jørgenvåg går ut av fotballstyret etter 10 års innsats som kasserer. John tok over rollen som kasserer etter Ole Bernt Aspehaug, men har totalt vært i og rundt idrettslaget i 20 år! John forteller om en fantastisk tid i Spjelkavik Idrettslag hvor han har fått være med på -og følge utviklingen til klubben gjennom alle disse årene: anlegg, sport, arrangement, administrasjon, kvalitetsklubb, cuper, styrearbeid og mye mer! 

John ser tilbake på disse årene som spennende, artig og utfordrende, sammen med masse kjekke og dyktige folk. Når han nå går ut av styret er han helt sikker på at klubben går videre med et engasjert og dyktig styre til å lede fotballgruppa videre. 

Fotballgruppa mister nå en kontinuitets-bærer som har gitt mye av seg selv til klubben.  Tusen takk for en kjempe jobb, John Jørgenvåg!

John Jørgenvåg.jpg

Nestleder Ole Kristian Aarsund takker John Jørgenvåg for innsatsen.Inn som nye styremedlemmer kommer Asbjørn Skaro og Christian Åkre.

Christian Åkre.jpg

Christian Åkre