Organisasjon

Dette innebærer det økonomisk å være medlem av fotballgruppen

 

Lag Treningsavgift Antall aktiviteter pr uke
Senior B/Rekrutt 2800 2
Dame/herre a-lag 4000 4/5
Gutt/Jente 17-19 3800 4
Gutt/Jente 15-16 3500 4
Gutt/Jente 14 3200 3(4)
Gutt/Jente 13 3000 3(4)
Gutt/Jente 12 2800 3(4)
Gutt /Jente 11 2800 3
Gutt / Jente 10 2600 3
Gutt/ Jente 9 2400 3
Gutt/Jente 8 2200 2
Gutt/Jente 7 2000 1
Gutt/Jente 6 950 1


 • Treningsavgiften betales over to betalinger pr år og faktureres gjennom klubbverktøyet Spond. Betalingen gjøres gjennom appen ved å legge inn betalingskortet. Her har man mulighet for å få faktura om man ønsker det, da må man ta kontakt med klubben. Har du ikke lastet ned appen så kommer det faktura på epost. Treningsavgiftene faktureres i mai og september. Få oversikt over all regninger fra klubben i Spond. 
 • 2 loddsalg pr år. Loddlister kommer i juni og i september/oktober, det er 50 lodd på kr 10 - Totalt kr 500. Klubben stiller med flotte premier!
 • Medlemsavgift til Idrettslaget faktureres fra Hovedlaget og kommer i tillegg en gang i året med kr 500(1 medlem) eller kr 800(2 eller flere/familie). Faktura kommer ca. juni. Les mer her


For å kunne spille fotball i Spjelkavik IL - så er du nødt til å være medlem i Spjelkavik Idrettslag.

Bli medlem HER

 • Dersom ikke faktura betales innen fristen vil det komme et purregebyr i tillegg
 • Klubben er behjelpelig med avbetalingsordninger eller fritak på treningsavgiften, ta kontakt med daglig leder.

Søskenmoderasjon på barn nr 2 - 15%, barn 3 og 4 - 30%. De med 3 barn eller flere kan slippe salg av lodd for barn nr.3 og oppover. De er selv ansvarlig for å kontakte administrasjonen å levere tilbake lodd og faktura. (Klubben prøver å luke ut dette ved utsending men ikke alltid lett å vite hvem som er i familie)

 • Det KAN også forekomme ekstra inntektsbringende tiltak dersom økonomien tilsier det.
 • Det kan også tegnes individuell forsikring for alle spillere noe som anbefales. Les alt om skade/forsikring her.
 • Utestengelse fra trening/kamp kan bli resultatet ved ikke innbetalte avgifter.
 • Dugnadsjobber har vi kuttet til et minimum. Vi har klubbdugnader kun i forbindelse med store cuper vi arrangerer som: Lampholmen Cup Vår (mai),  Lampholmen Cup høst (september) og et loppemarked(høst). Dette er utrolig viktige inntektskilder for klubben og foresatte må stille 10 timer pr familie. Klubben har egen logistikkansvarlig på dugnader. Erfaringsmessig er dette positive og enkle tiltak å stille på for alle.Det koster å drive et idrettslag:

 • Lagspåmelding/spillerforsikring SFK/NFF
 • Lønn og godtgjørelse trenere, ansatte, trenerutvikler, spillerutvikler
 • Sosiale tiltak
 • Spillerutviklingstiltak
 • Trenerutvikling/kurs ledere
 • Utstyr til alle lag.
 • Utgifter til drift/vedlikehold/forsikring/utvikling av anlegg: garderobebygg(Bunker), publikumsfasiliteter, spillerfasiliteter, lagsfasiliteter.
 • Reiseutgifter og dommerutgifter alle lag.
 • Regnskap/revisjon.Hilsen Styret

Spørsmål rettes administrasjonen