Politiattester

 

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings hemming, skal avkreves politiattest.

Publisert: 20.11.2020

Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente, registrering og følge opp politiattester.

Ledere/trenere blir opplyst om krav til politiattest, samt henvist til rutiner beskrevet her ved oppstart hvert år. Håndtering videre administreres av daglig leder

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år


  • Dokument du skal ha signert av klubben finner du her: LINK
  • Elektronisk søknad gjøres her: LINK
  • Følgende rutiner benyttes: LINK


Hvordan behandler idrettslaget en person som ikke ønsker å innhente politiattest?

Hvis idrettslaget ber om en politiattest, men den aktuelle personen ikke ønsker å innhente den, skal idrettslaget ikke benytte vedkommende til oppgaver i idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige / mennesker med utviklingshemming. Den styreoppnevnte skal notere ned at vedkommende har unnlatt å innlevere politiattest, og oppbevare opplysningene på forsvarlig måte. Undertegnede har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som evt. kommer frem.