Vikapedia

Visjon, mål og verdier

 

Visjon                                   

 • Lengst mulig, flest mulig og best mulig.

Spjelkavik Fotball ønsker å være en samfunnsaktør som skaper tilhørighet for barn, ungdom og voksne, på en arena som kjennetegnes av et sosialt og inkluderende fellesskap. 

 

Verdigrunnlag 


Spjelkaviks kjerneverdier

 1. Inkluderende
 2. Aktiv
 3. Attraktiv
 4. Engasjert

 

  Tilbake til kvalitetsklubb

Resultatet av kjerneverdiene:


Stolt


I Spjelkavik er vi stolte av klubben vår, prestasjonene, aktiviteten og å være en del av fellesskapet. Vi tydeliggjør dette gjennom å representere klubben på en måte der vi viser alle respekt og gjennom det bygge et godt rykte for klubben.


Fair Play

I Spjelkavik skal vi i form av hardt arbeid, folkeskikk og fair play være en del norsk fotball. Klubben sine tillitsvalgte, ansatte, trenere og spillere skal gå foran og legge til rette for at all aktivitet blir preget av dette.
 

Breddeklubben Spjelkavik

 
 • Spjelkavik skal være klubb der en kan utvikle seg som menneske og som fotballspiller.
 • Spjelkavik skal være en klubb med gode trenere og ledere.
 • Spjelkavik skal ha et godt samarbeid med næringslivet og kommunen.
 • Spjelkavik skal legge til rette for at trener skal ta utdanning for at våre spillere skal få et best mulig tilbud.
 • Spjelkavik vil legge til rette for å gi et tilpasset tilbud til alle gutter og jenter fra 6 år til senior.
 • Stor grad av frivillige foreldre som trenere og ledere.
 • Skape en trygg og god arena for alle som vil spille fotball.
 • Flest mulig skal spille fotball lengst mulig.
 • Videreutvikle Spjelkavik Fotball Fritids Ordning for jenter og gutter.
 • Legge til rette for kursing innenfor trener-, leder- og dommerfaget.

 

Klubben sin rolle

 
 • Klubben skal til en hver tid få optimalt ut av de tilgjengelige ressursene på alle områder.
 • Spjelkavik skal dyrke frivillighetskulturen. Dette skal være med å skape godt miljø og gode ambassadører for klubben.
 • Spjelkavik skal være en stor breddeklubb.
 • Spjelkavik skal gjennom systematisk utvikling av kompetanse for spillere, klubb og trenere være en viktig del av Sunnmørsfotballen
 • Bunkersen skal være en åpen og inkluderende møteplass.