Vikapedia

Treningskultur og talent

 

Spjelkavik har et godt utgangspunkt for igjen å kunne bli bedre. Flott anlegg og flinke ansatte og frivillige. Ordna økonomi og stor aktivitet. Trenerutvikler og spillerutvikler/sportslig leder ansatt høsten 2012.

Publisert: 04.06.2015

Treningskultur

Treningskulturen i klubben bør bli bedre selv om vi ser det har tatt seg opp. Vi er i gang og fruktene kan vi kanskje begynne å høste i løpet av en 5 års periode. Å trene mye og med kvalitet skal bety mest i treningskulturen. Alle skal få mulighet til å utvikle sitt talent optimalt, også de beste. For at Spjelkavik som klubb skal lykkes med denne utviklingen av treningskulturen i klubben, må det være aksept i klubben og blant klubben sine medlemmer (også i foreldregruppa) at en kulturendring er nødvendig, at det vil ta tid og at ”det kommer ikke av seg selv”. Aktivitetsnivået blant de yngste bør bli større.

Stikkord for å videreutvikle Spjelkavik sin treningskultur:
 
 • Mer trening for de de yngste. 
 • Bedre treninger
 • De beste skal få et bedre sportslig tilbud og større utfordringer enn i dag.
 • Det skal stilles større krav til de beste når det gjeld treningsmengde, treningskultur, holdninger osv.
 • Økt bruk av differensiering i treningsgrupper til eldre de blir.
 • Mer bevisst bruk av hospitering oppover i systemet for de beste spillerne
 • Individuell oppfølging av talentene er nødvendig fra 13 år.
 • Rekruttere flest mulig juniorspillere til A-stallen hvert år.

 

I arbeidet med å utvikle treningskulturen og arbeidet med å gjøre de beste bedre, må en samtidig ikke glemme at alle skal ha et tilbud og at alle skal behandles med respekt. Det er ikke alltid de som har kommet lengst som 13 eller 15 åring som blir best.

Begrepet talent

 
Når vi bruker ordet talent, mener vi som oftest en spiller som gjør gode handlinger (teknisk ferdighet) med ballen. Dette er en for smal tolkning av omgrepet talent. Talentbegrepet inneholder, i prioritert rekkefølge:
 • Treningsivrig
 • Handlingsvalg
 • Handling
 • Vinnervilje

 

Skal vi omtale en spiller som et virkelig talent, må han /henne være god på alle fire områdene. Hvis ikke, vil det være rettere å si at han/henne for eksempel ”gjør gode handlinger, men bør bli mer treningsivrig” eller for eksempel ”gjør gode handlingsvalg, men er ikke like god på selve handlingen”. Og så videre. Å gi en spiller stempelet talent kan slå begge veier. Vi bør være mer presise i bruken av begrepet og si hva vi egentlig mener i forhold til de fire elementene som begrepet talent inneholder.