Vikapedia

Trener-/Spillerutvikler og sportslig leder

 

De ansvarlige for å realisere Sportsplanen er i tillegg til de enkelte trenerne, Spjelkavik sin sportslig leder, og spillerutvikler.

Publisert: 04.06.2015

Trenerutvikler

Rapporterer til daglig leder

 • Formålet med trenerutvikler sin funksjon er å sikre at den sportslige aktiviteten blir gjennomført etter klubben sine vedtatte retningslinjer. Trenerutvikler, sportslig leder og spillerutvikler samarbeider i forhold til utviklingstiltak. Trenerutvikler skal ha kontroll på trenerutdanningen til trenere i klubben.

 

 • Arbeidsinstruks med hovedmålsetning om utvikling av trenere i alle klasser (6-senior)
 • Aktiv coaching og feedback til trenere/ledere på treningsfeltet/kamp og kvalitetsjekke det arbeidet som blir gjort
 • Plikt til å delta i sportslig planlegging på Tine fotballskole
 • Ansvarlig for oppstart av og hovedtrener for 1 klassinger og opplæring i klubbregi av foresatte som tar over som trenere/ledere. Foresatte bistår første året
 • Revidering av Silosofien med godkjenning av styret før distribusjon
 • Målsetning om at alle trenere skal kunne gjennomføre trening/kamp etter Silosofiens retningslinjer
 • Ansvarlig for utdannings logistikk å sørge for at trener har utdanning etter kriterier klubben har satt
 • Ved behov rekruttere nye trenere til lag
 • Jobbe tett med spillerutvikler og kvalitetsjekke det som blir gjort
 • Drive og utvikle trenerforum. Føre logistikk
 • Utvikle konsept med fotballskole i skoleferier

 

Spillerutvikler

Rapporterer til daglig leder.

 • Hovedansvarlig for å følge opp de mest lovende spillerne i SPJELKAVIK i alderen 13-19 år
 • Sammen med daglig leder ansvarlig for et godt samarbeid med krets og NFF.
 • Sammen med trenerutvikler ansvarlig for Spjelkavik sin vedtatte sports-plan blir brukt aktivt i treningsarbeidet

 

Sportslig leder herre og dame

Rapporterer til daglig leder.

 • Ansvarlige for G/J16, G/J 19 samt seniorlagene