Vikapedia

Småjente 13-14 år

 
Trenings og kamptilbud
To treninger i november – mars, samkjørt med håndball og andre aktiviteter.
To til tre treninger pluss kamp i april - oktober. Alle må få delta i kamper, men nå er det prestasjonsorientering – med fokus på innsats, holdninger og potensiale.
Det må nå være mer fokus på differensiering og tilbud om hospitering. Jentene må stimuleres til å delta på andre aktiviteter. En må legge opp tider for kamp og trening slik at en unngår at andre ting må velges bort. En skal delta i kretsserien(KM) i lokale og regionale turneringer og nasjonale turneringer som f.eks. (Norway Cup).
 
 
Mål for opplæringen
 • Alle skal få et tilbud om trening og kamper.
 • Det skal være trivelig å trene fotball sånn at en får lyst til å fortsette.
 • Videreutvikle evnen til gode handlinger (tekniske ferdigheter).
 • I større grad kunne bruke ferdighet rett når en gjør handlingsvalg.
 • Stimulere til at spillerne tar enda større ansvar for si egen utvikling.
 • Det skal være klare fotball faglige mål som nedfelles i en skriftlig treningsplan for perioden som kommuniseres og distribueres til spillerne.
 • Utviklingsperiode taktisk og teknisk.
 • Lære ulike roller.
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Her må en bygge videre på tekniske og taktiske ferdigheter fra tidligere perioder. En må utvikle ”Hele registeret”. Stor grad av differensiering på trening. . Å utvikle gode basisferdigheter bør stå sentralt. Arbeidet med å utvikle tekniske ferdigheter som mottak /medtak, pasning (nå også langpasning), skudd og finter (sjå lillegutt/lillejente) må holde frem. I tillegg bør følgende trenes på:
 • heading
 • vending
 • 1 mot 1 offensivt og defensivt (jamfør 1. forsvarer rolla defensivt).
 • 2 mot 1 offensivt.
 • samhandling i laget, det vil si formasjonstrening.  Offensivt og defensivt.
Sammen med utvikling av disse ferdighetene, må spillerne lære seg å bruke ferdigheten sin til det beste for laget. En vellykket finte, dribling eller vending er bortkastet om spilleren i neste trekk ikke klarer å utnytte dette til sin fordel og f.eks. mister ballen igjen.
Spilleren må nå få praktisk innføring i noen sentrale begrep i fotball:
 • Forsvar: press, sikring, rett side, laget samlet
 • Angrep: rett avstand (bredde, dybde), gjennombrudd bevegelse skaper rom, samhandling
 
Fysisk påvirkning
En kan nå starte lett styrketrening (kne, hofte, ankel, mage, rygg, overkropp) med kroppen som belastning en til to ganger pr. uke. Gjerne som sirkel og intervall. Slik trening må også sees i sammenheng med tilsvarende trening i andre idretter spillerne deltar i. En bør trene utholdenhet i kombinasjon med transport av ball. Hurtighetstrening en gang i uka.
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning
En kan nå stille større krav til spillerne sin evne til å ta ansvar:
 • fremmøte til trening, klar 5 min før treningen starter
 • holde orden i garderobe og holde sitt eget utstyr i orden
 • unngå kjefting, krangel og banning, legg vekt på å oppmuntre og hjelpe
 • skolearbeid før trening
En kan nå også i større grad stille krav om at spillerne prøver å gjøre sitt beste ute på banen. En kan stille krav til at de tar ansvar som ballfører, ansvar for å gi ballfører pasningsalternativ, ansvar for bevegelse, ansvar for press osv.
 
 
Råd til gjennomføring
En kan nå stille krav til kvalitet i utføringen, og en kan oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen utvikling gjennom slurv.
 • Det er viktig at spillerne lærer å forstå hvor viktig det er med mange repetisjoner med kvalitet og at det er dette som gir fremgang.
 • Samme at spillerne ser hvor viktig det er med konsentrasjon, interesse og entusiasme i treningsarbeidet.
 • Ros de spillerne som tar ansvar.
 • Til bedre resultat laget får til betre utvikling får spilleren
 • På dette alderstrinnet skal keeper ha spesiell trening
 • Utvikling av enkelte spillere er like viktig som lagsresultat
 • Når det ikke er kapasitet til å differensiere i mindre grupper, bør differensieringa skje ved at spillere på same nivå settes i lag under trening.
 • Ved hospitering til kamp og trening er det viktig å tenke på at spillerne også skal finne seg til rette sosialt i ny spillergruppe. Denne overgangen blir lettere dersom en hospiterer to til tre spillere hver gang.
På dette nivået bør keeperne få oppfølging av egen keepertrener 1-2 ganger i uka.

 
eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no