Vikapedia

Smågutt 13-14 år

 
Trenings og kamptilbud
3 treninger pr. uke + kamper. Treningstilbud hele året.
Treningskamper og turneringer mot lag som regnes blant de bedre i Norge, eventuelt mot eldre lag. Deltaking i regionale og nasjonale cuper. De best spillerne har ekstratrening i talentviklingsgrupper. De beste spillerne hospiterer hos, eller er i treningsgruppen til guttelaget. Når det gjeld hospitering er det viktig å tenke individuelt fra år til år når det skal lages planer for hospitering eller oppflytting. Det viktigste er å skape gode treningsgrupper der de beste spillerne får maksimale muligheter til å utvikle seg. Forholdet mellom trening og kamper bør være minst 2:1 og helst 3:1. Egentrening etter råd og veiledning fra spillerutvikler eller hovedtrener. Det er mulighet for de som vil trene mindre, og kombinere fotball med andre aktiviteter, å gjøre dette. Målvaktene skal ha egen trener og rollespesifikke treninger.
 
 
Mål for opplæringen
 • Alle skal få et tilbud om trening og kamper
 • I større grad kunne bruke ferdigheter rett i en taktisk sammenheng.
 • Videreutvikle tekniske ferdigheter.
 • Stimulere til at spillerne tar enda større ansvar for sin egen utvikling.
 • Både det å utvikle enkeltspillere og laget er viktig.
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Det er først og fremst viktig å utvikle tekniske ferdigheter over heile ferdighetsspekteret. Å utvikle gode basisferdigheter bør stå sentralt. Arbeidet med å utvikle tekniske ferdigheter som mottak /medtak, pasning (nå også langpasning), skudd og finter (sjå lillegutt/lillejente) må holde frem. I tillegg bør følgende trenes på:
 • heading
 • vending
 • 1 mot 1 offensivt og defensivt (jamfør 1. forsvarer rolla defensivt).
 • 2 mot 1 offensivt.
 • samhandling i laget, det vil si formasjonstrening.  Offensivt og defensivt.
Sammen med utvikling av disse ferdighetene, må spillerne lære seg å bruke ferdigheten sin til det beste for laget. En vellykket finte, dribling eller vending er bortkastet om spilleren i neste trekk ikke klarer å utnytte dette til sin fordel og f.eks. mister ballen igjen.
Spilleren må nå få praktisk innføring i noen sentrale begrep i fotball:
 • Forsvar: press, sikring, rett side, laget samlet
 • Angrep: rett avstand (bredde, dybde), gjennombrudd bevegelse skaper rom, samhandling
 
Fysisk påvirkning
Det er viktig at denne treningen blir periodisert. En bør for eksempel prioritere mer fysisk i oppkjøringa til sesongen enn i selve kampsesongen. Men den må også vedlikeholdes i sesongen. En kan nå starte lett styrketrening (kne, hofte, ankel, mage, rygg, overkropp) med kroppen som belastning en til to ganger pr. uke. Gjerne som sirkel og intervall. Det er viktig med god veiledning.
Utholdenhetstrening må en gjøre på både fellestreninger og som egentrening. Det kan også gjøres i etterkant av selve fotballtreningen (utenfor kunstgressbanen).
I kampsesongen vil det ofte være naturlig å prioritere mer fart og spensttrening.
Alle treninger og kamper vert avslutta med nedjogg og uttøying.
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning
En kan nå stille større krav til spillerne sin evne til å ta ansvar:
 • fremmøte til trening, klar 5 min før treningen starter
 • holde orden i garderobe og holde sitt eget utstyr i orden
 • unngå kjefting, krangel og banning, legg vekt på å oppmuntre og hjelpe
 • skolearbeid før trening
En kan nå også i større grad stille krav om at spillerne prøver å gjøre sitt beste ute på banen. En kan stille krav til at de tar ansvar som ballfører, ansvar for å gi ballfører pasningsalternativ, ansvar for bevegelse, ansvar for press osv.
 
 
Råd til gjennomføring
 • Oppdra spillerne til å stille krav til seg selv. Ingen utvikling gjennom slurv.
 • Det er viktig at spillerne lærer å forstå hvor viktig det er med mange repetisjoner med kvalitet som gir framgang.
 • samme at spillerne ser hvor viktig det er med konsentrasjon, interesse og entusiasme i treningsarbeidet.
 • På dette alderstrinnet og oppover er det viktig at treningene har et hovedmål som blir gjort kjent.
Aktivitetene må inneholde læringsmoment, som påvirker både fysisk og mentalt.
 • Ros de spillerne som tar ansvar.
 • Til bedre resultat laget får til bedre utvikling får spilleren
 • På dette alderstrinnet skal keeper ha spesiell trening
 • Utvikling av enkeltspillere må fortsatt være like viktig som resultatet for laget.
 • For å utvikle overblikk og rask handling (taktiske og tekniske ferdigheter) må en vesentlig del av spilløkten være basert på 2-3 touch spill. Om en spiller på litt større bane kan en for eksempel ha 2-3 touch spill på bakerste 2/3 del av banen og fritt spill på siste 1/3 del av banen.
På dette nivået bør keeperne få oppfølging av egen keepertrener 1-2 ganger i uka.
 
 
eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no