Vikapedia

Den røde tråden

 

Et overordnet mål i Spjelkavik er å holde på så mange som mulig i klubben så lenge som mulig. For å oppnå dette skal vi skape fotballglede. Vi mener at et målrettet arbeid for å utvikle ferdighetene til spillerne, er med på å skape denne gleden. Derfor prioriterer vi dette fra spillerne starter i Spjelkavik.

Publisert: 16.08.2017

I Spjelkavik ønsker vi en sammenheng i alt arbeidet som blir gjort, fra de aller minste, via ungdommene våre og opp til seniorlaget vårt. Vi ønsker å stå samlet om de viktige grunnsteinene i en filosofi om hvordan vi vil utvikle spillerne våre – som individ og fotballspillere. Bevisste rammer for spillerutvikling bidrar til forutsigbarhet, samhold, og gir grunnlag for konstruktiv diskusjon.

Idealet og målet for spillerutvikling har vi kallet ”SILosofien og VIKA SPILLERN.” Dette idealet er også en rettesnor for arbeidet som blir gjort fra barna som 6-åringer begynner i Spjelkavik fotball. ”SILosofien” og spillestilen som skal gi gode resultat i årene fremover skal være basert på et offensivt og godt pasningsspill/angrepsspill hvor hele laget deltar. Og alle har en oppofrende spilleglede.

I norsk fotball har en siste 15 årene hatt en veldig direkte, fremover fotball med vekt på ”gjennombruddshissighet” som har medført dårligere risikovurderinger, balltap og mindre pasningsferdighet. Og dermed svakere spillerutvikling.

De siste årene har det blitt større grad av ballbesittende spillestiler internasjonalt, men samtidig sterk vekt på spill i rom, gjennom ledd og gjennombrudd og til endelig avslutning i siste tredjedel av banen.
Det har gjennom undersøkinger av de beste lagene, Barcelona, Bayern Munchen m.m. vist seg at det lønner seg å ha eget spill. Det er noe også spillerne syns er en bedre, og kjekkere fotball å spille.

Samtidig har det blitt vektlagt utvikling av koordinering, balanse og spenst i øvinger med bruk av ball. Der spillere utvikler ballkontroll, ballsikkerhet og individuelle ferdigheter i sterkere grad. Også vektlagt ballbesittende spill med vekt på kvalitet i pasningene.

Fordeler med en mer ballbesittende spillestil er mellom annet:

 

 • Det er en mer ferdighetsutviklende spillestil. Det krev flere pasninger, flere involveringer med ball pr. spiller. Til mer vi øver til betre blir vi. Dvs. til flere pasninger pr. spillere (vel og merke at vi søker gjennombrudd), til bedre og sikrere blir pasningsspill.
 • Det blir scoret flere mål til sikrere vi blir i pasningsspillet og ved lengre pasningssekvenser.
 • Ved å ha ballen i laget kan ikke motstander score.
 • Med ballføring i laget kan en styre og kontrollere kampen.
 • Selvtillit individuelt er større ved ballkontroll, enn at en kjemper for å vinne den igjen.
 • Ballførende lag bruker mindre krefter når en har ballen, slik at en har mer krefter når en skal vinne den igjen.
 • Laget får mer tid til å flytte opp spillere fremfor ballen som gir mulighet til pasninger og som skaper og utnytter rom

 

I denne sportsplanen vil vi vektlegge utvikling av en spillførende og pasningsorientert SILosofi. Det er viktig at treningsinnholdet følger denne filosofien, og får tid til å virke over tid. Spesielt blir det lagt vekt på individuelle handlinger (teknisk ferdighet) og kjeden av moment som skal til for et godt pasningsspill (bevegelse, orientering, mottak/medtak, invitasjon samt tempo i handling av ball).

VIKA-spilleren har overblikk og spillforståelse som gjør at han/hun er i stand til å gjøre hensiktsmessige valg. Spilleren kan ved selvtillit og trygghet gjøre handlinger og forsøke konstruktive løsninger i alle situasjoner.

VIKA – spilleren flytter seg mye og hensiktsmessig uten ball, for å skape rom for seg selv og medspillere, og dermed gi ballfører(1A) mange alternative handlingsvalg.

Utenfor banen er VIKA-Spilleren et forbilde for yngre spillere. Spilleren setter klubben og laget fremfor seg selv. Spilleren bidrar til å skape et positivt miljø i klubben og laget, og til å få det beste ut av sine lagkamerater. Dersom spilleren deltar i prestasjonsorienterte lag, har spilleren til en hver tid klare utviklingsmål, og bruker hver anledning til å jobbe med disse. Å utvikle SILosofien / Spjelkavik stilen og VIKA-spilleren, krev et målrettet og grundig arbeid. Denne prosessen er omtalt i planen under hvert alderstrinn. Det er viktig at en ikke låser seg til hvilke punkter som er beskrevet til hvert alderstrinn, men tilpasser dette til hvert enkelt lag og hver enkelt spiller. De som har kommet lengst, bør introduseres for ferdigheter til senere alderstrinn. Spilleren må få være i rett flytsone.

Disse kriteriene skal være gjennomgående som utviklingstrekk for alle i Spjelkavik:

 

 • Fullt press, vinn ballen.
 • Ballen skal være i bevegelse.
 • Spillere skal være i bevegelse.
 • Alltid bevegelse på topp, rundt og bak ballfører.
 • Pasning med mening.
 • Være åpen for å motta ballen.
 • Spill ballen inn i rom, framover.
 • Bruk rett antall touch i forhold til spillet.