Vikapedia

Lillejenter 11-12 år

 
Trenings- og kamptilbud
Trening to ganger i uka. Hvis interesse, en tredje økt. I januar – mars evt. i kombinasjon med håndball/andre idretter. I mars-oktober kommer en kamp i uka i tillegg.
Trener en økt i uka i november og desember.
Delta i kretspuljer og turneringer lokalt og regionalt
 
 
Mål for opplæringen
 • Alle skal ha det gøy
 • Skape lyst til ballek på fritiden.
 • Utvikle basisteknikker.
 • Lære grunnleggende pasningsspill.
 • Utvikle evne til toleranse, respekt, ansvar og disiplin.
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Fortsetter å trene med mye ballkontakt i spill (3-5 spillere på hvert lag). Videre på følgende ferdigheter:
 • Mottak - medtak og ballkontroll
 • Pasning
 • Skudd
 • Finter (ovestegsfinte, sålevending, såledragning og Cruyff vending)
 • innlegg
Hovedvekt på hele registeret av teknisk dyktighet. Dessuten grunnleggende taktiske ferdigheter som:
 • 1 og 2. forsvarerarbeid
 • ut av pasningsskygge
 • utnytte/skape rom
Gjerne trene en teknikk sammen med en annen teknikk. Eksempel:
 • mottak-pasning
 • mottak-skudd
 • pasning-skudd
 • pasning-mottak-skudd
 • føre-finte-føre-skudd
Godt pasningsspill bør vektlegges. Slå ballen og ny bevegelse.
Stikkord for instruksjon er: overblikk hos ballfører og bevegelse hos medspillere.
 
 
Differensiering:
 • stor grad av differensiering i treningene
 • de beste må ofte spille mot hverandre / øve sammen
 
Fysisk påvirkning
Hurtighetstrening og spensttrening skal inn i mindre sekvenser, og i tillegg skal det trenes noe på utholdenhet gjennom intervalltrening (utenfor treningstid på kungsgresset). Minst en trening i uka skal inneholde 15 til 20 minutt spesifikk basistrening (bevegelse, spenst, koordinasjon, balanse). Viktig at spilleren får allsidig påvirkning av bevegelse i ”den motoriske gullalder”. (se eget kapittel om basistrening)
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning.
Utvikle videre evne til å vise toleranse, respekt og disiplin som omtalt tidligere. Spillerne må nå etter hvert læres til å ta større ansvar for seg selv gjennom gode treningsvaner og egentrening. Spillerne må også etter hvert få større ansvar for utstyr.
 
 
Råd til gjennomføring
Som i tidligere kapittel. Hovedvekten blir fortsatt på handling (tekniske moment). Treneren si oppgave er først og fremst å være tilrettelegger, aktivitetsleder og instruktør i utviklinga av tekniske ferdigheter. En må nå i tillegg kunne prioritere instruksjon i handlingsvalg (taktiske moment). Spillerne bør oppmuntres til bevegelser, og selv finne gode løsninger. La de prøve seg i alle roller på banen.
 
 
Eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no