Vikapedia

Lillegutter 11-12 år

 
Trenings- og kamptilbud
Trening tre økter pr. uke i januar og februar pluss andre idrettsaktiviteter som f.eks. håndball.
Trening to økter pr. uke + kamper mars-oktober. En tredje treningsøkt for de ivrigste.
Trening to økter i uke i november og desember.
Fellestreninger med andre årganger i perioder som i skoleferier og etter sesongen.
Deltar i cuper lokalt og regionalt.
Får tilbud om ekstratiltak.
Hospitering og differensiering i både trening og kamp.
 
 
Mål for opplæringen
 • Alle skal ha det gøy
 • Skape lyst til ballek og egentrening på fritida.
 • Videreutvikle basisteknikker.
 • Lære grunnleggende godt pasningsspill i spill (valg og utførelse)
 • Utvikle videre evne til toleranse, respekt, ansvar og disiplin.
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Fortsatt skal en trene med mye ballkontakt i spill (3-5 spillere på hvert lag). Hovedvekt på hele registeret av teknisk dyktighet. Videre på følgende ferdigheter;
 • Mottak - medtak og ballkontroll, fokus på første ballberøring.
 • Pasning /pasningsspill
 • Skudd
 • Finter og vendinger (overstegsfinte, sålevending, såledragning og Cruyff vending)
 • Innlegg
Bygge videre på ulike taktiske valg, som:
 • Soneforsvar 1. og 2. forsvarerarbeid (samarbeid)
 • Unngå / ut av pasningsskygge
 • Skape og utnytte rom
Gjerne trene en teknikk sammen med en annen teknikk. Eksempel:
 • Mottak/ medtak -pasning
 • Mottak/ medtak - skudd
 • pasning - skudd
 • pasning- mottak/ medtak - skudd
 • føre-finte-føre-skudd
Godt pasningsspill skal vektlegges. Bevegelse, mottak/medtak, spille pasning og ny bevegelse.
Stikkord for instruksjon er: overblikk hos ballfører og bevegelse hos medspiller.
 
Differensiering:
 • Noe grad av differensiering i treningene.
 • De beste må ofte spille mot hverandre / øve sammen.
 
 
Fysisk påvirkning
Fartstrening og spensttrening skal inn i mindre sekvenser, og i tillegg skal det trenes noe på utholdenhet gjennom intervalltrening (utenfor treningstid på kungsgresset). Minst ei trening i uka skal inneholde15 til 20 minutt spesifikk basistrening (bevegelse, spenst, koordinasjon, balanse). Viktig at spillerne får allsidig påvirkning av bevegelse i ”den motoriske gullalder”. (se eget kapittel om basistrening)
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning.
Utvikle videre evnen til å vise toleranse, respekt og disiplin som omtalt tidligere.
Spillerne må nå etterhvert læres til å ta større ansvar for seg selv gjennom gode treningsvaner og egentrening. Spillerne må også etter hvert få større ansvar for utstyr.
 
 
Råd til gjennomføring
Se tidligere kapittel
Hovedvekt blir fortsatt handling (tekniske moment). Trener si oppgave er først og fremst å være tilrettelegger, aktivitetsleder og instruktør i utviklinga av teknisk dyktighet. En kan nå i tillegg kunne prioritere instruksjon i handlingsvalg (taktiske moment). Spillerne bør oppmuntres til bevegelse, og selv finne gode løsninger. La de prøve seg i alle roller på banen.

 
Eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no