Vikapedia

Aktuelle lenker og litteratur

 

Aktuelle lenker

www.fotball.no - Norges Fotballforbund

http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Treningsokta/  - nettbasert treningsplattform for barne- og ungdomsfotball

http://aktivitetsbank.interplay-sports.com/activitybank_no  - Øvelsesbank fra NFF

www.trenerforeningen.no  – Norsk Fotball-Trenerforening (NTF)

www.insidesoccer.com - Øvelser, informasjon og tips til nytte for alle.

www.fotballdommer.no – Nettsted for dommere

www.youtube.com – Her kan man søke opp hva man måtte ønske av øvelser

www.sportsskader.no – alt om fotballskader

www.klokavskade.no/no/Skadefri/ - særlig mye om skadeforebygging

www.olympiatoppen.no – olympiatoppens sider

www.olympiatoppen.no/fagavdelinger/trening/page3460.html – masse øvelser innen alt av fysisk trening

http://olympiatoppen.no/fagavdelinger/ernaring/page1016.html – alt om ernæring for idrettsutøvere 

www.soccercoachingtips.com – Gode tips til trenere i både barne- og ungdomsfotballen

www.bettersoccermorefun.com – Side om Hollandsk filosofi for utvikling av barnefotball

www.s2s.net – Komplett treningsverktøy for trenere og spillere i alle aldre og nivå

www.expertfootball.com/coaching - Øvelser og taktikk. Primært for ungdomsfotballen

www.fotballab.no - Massevis av faglige eksempler (filmklipp)

www.toppsenteret.no -toppfotballsenteret sine sider

 

 

Litteratur

Fotballferdigheiten. Dreier - Morisbakk- Skarsfjord. Akilles forlag 2009.

Jostein Hallen m.fl. Akilles 2008. Jostein Hallen m.fl. Akilles 2008.

Fysisk trening i toppfotball.

Flest mulig, Lengst mulig, best mulig. Øyvind Larsen m.fl. NFF 2011

Ferdigheitsutvikling i fotball. Handlingsvalg og handling.  Bergo-Johansen-Larsen-Morisbakk. NFF 2002.

Treningslære. Gjerset - Haugen -Holmstad. Gyldendal 2006.