Vikapedia

Krav til klubben

 

Spjelkavik skal:

  • Ha et tilpasset tilbud til alle som ønsker å spille fotball, blant annet gjennom differensierte aktiviteter.
  • Gi de beste muligheten til å bli bedre.
  • Ha kvalifiserte trenere og ledere på alle lag.
  • Drive aktiv rekruttering av trenere og ledere.
  • Utvikle anlegg som tilfredsstiller krav til breddefotball, og talentutvikling.
  • Spille ei naturlig rolle i oppvekstmiljøet i Spjelkavik området.
  • Rekruttere jenter/damer spesielt, også som trenere.

 

Trenerutdanning 

  • Klubben bør arrangere et Barne og et Ungdomsfotball-kveld hver vinter med hjelp av Instruktørkorpset i Sunnmøre Fotballkrets.
  • Klubben bør dekke utgifter til trenere som vil ta NFF Grasrottrenern kurs, 4 delkurs. 
  • Klubben bør dekke utgifter til trenere som vil ta Uefa B-lisens kurs.Trener må i tilfelle binde seg for 3 år til Spjelkavik.

For å få dekket andre eksterne kurs som ikke er i NFF regi bør trenere ha minimum Grasrottrener kurs Det skal kunne søkes om å få dette dekket. Klubben tar beslutning om det er aktuelt å dekke det aktuelle kurset.
 
Ansvarlig for å følge opp trenerutdanning er trenerutvikler.