Vikapedia

Keepertrening

 

Keeperrollen er den rollen i fotballspillet som kanskje kontinuerlig står for de største endringene siste ti-årene. Fra å være en klassisk skuddstopper har keeperen utviklet seg til å bli en fotballspiller som har lov å bruke hendene innenfor 16-metersfeltet.

Publisert: 16.02.2014

Tilbakespillregelen:

Viktigste årsaken til at keeperen har utviklet seg til å bli en pasningspiller. Keeper må ta ansvar og også være stabilt god med ballen i beina Keeperen står foran et stadig økende ansvar i forhold til feltarbeidet. Keeperen møter stadig økende krav om en større aksjons- og arbeidsradius i feltarbeidet; både i forhold til sweeperrollen (fange gjennomspillforsøk), og bryte inn i forhold til høye innlegg og hindre avslutninger fra angripere. Grunner til dette er flere, og dette gir flere og bredere utfordringer i trenings- og utviklingsarbeidet.

Med disse utfordringene ser en at keeperen har økt utfordringer både i det defensive og offensive spillet, som viser at keeperen bidrar mer for laget dersom keeperen behersker disse nyere elementene. En ser også at rollen er i endring i forhold til å hindre sjanser/mål på et tidligere tidspunkt enn det “skuddstopperen” sitt ansvar tidligere var; keeperen bør heller bryte pasningene før avslutning (i høve til punktet under feltarbeidet).

På lik linje med utespiller må en keeper trene på grunnteknikker fra 10 års alderen. Det er avgjørende at trenere viser interesse for keeperen si rolle i laget, og kunne instruere noe i grunnteknikker. Det er viktig i utviklinga av en keeper å legge vekt på mestring, men også å gi gode utfordringer. Derfor om en keeper er moden for mer utfordrende treningsoppgaver kan en forsere de teknikkemnene som er foreslått under. For de yngste keeperne er det viktig å ta vare på de som liker å være keeper, men gi ekstra oppmerksomhet til de som viser ekstra vilje til ville bli keeper.

Basisteknikker/ferdigheter som må trenes på er

Karrierestart ‑ 9 år:
 • Grunnstilling, posisjonsspill/ballbane, forflytning.
 • Grep: hoved-, magehøgde, langs bakken. Kroppen bak ballen.
 • Fallteknikk: kort fallteknikk til sidene, offensive ”kutter”, angripe ballen rett med hendene.
 • Distribusjon: korte og lengre kast.

9 ‑12 år:

 • Grunnstilling, posisjonsspill/ballbane, forflytning og balanse.
 • Fallteknikk: kort fallteknikk til sidene, offensive ”kutter”, angripe ballen rett med hendene, samt starte læring av teknikker for opphopp.
 • Grep: hoved-, magehøyde, varianter langs bakken. Kroppen bak ballen, også etter forflytting.
 • Forflytningsteknikker med påfølgende redning også etter fall/sprang.
 • Distribusjon: kast, kort og lengre, halv volley, dødball, tilbakespill.
 • Starte læring av nærkampspill, en mot en.

12-14 år:

 • Krav om god grunnstilling og posisjonsspill. Ballbane når motstander har ballen på egen banehalvdel. Øve på gjennomspill/tilbakespill.
 • Utvikle sikrere grep i ulike høyder med stadig økt vanskelighetsgrad.
 • Utvikle sikrere fallteknikker, lang og kort, med økt vanskelighetsgrad.
 • Sprangteknikker: økt vanskelighetsgrad etter økt mestring.
 • Kommunikasjon, bli vant med å høre egen stemme, rose lagkamerater.
 • Forflytting, fremover, bakover og sideveis.
 • Feltarbeid: lære posisjonsspill ved ulike innleggsposisjoner, forflytning og teknikker for opphopp.

14-16 år:

 • Krav til fortsatt utvikling av de ulike greps-, fall- og sprangteknikkene.
 • Utvikle et godt og rett posisjonsspill under spillsekvenser.
 • Ha god balanse og timing i grunnstilling i avslutningssituasjoner.
 • Økt fokus på feltarbeid: Rett og godt posisjonsspill, forflytning og teknikker for opphopp. Videreutvikle ferdighetene med tanke på timing og grep ved innlegg. Lære bokseteknikker.
 • Starte ressurstrening og – utvikling i samarbeid med trener. Hurtighet, spenst og koordinasjon.
 • Kommunikasjon: bli utfordret av trener på kommunikasjon. F.eks. flytte lagdelene, avstander i B4, gi offensive/defensive beskjeder til lagkameratene. Organisering av dødball imot. Utvikle forståelse av at kommunikasjon er en viktig ferdighet for en keeper.
 • Bevisstgjøre og vise 1A-ferdigheter gjennom distribusjon.

16-19 år:

 • Vedlikeholde/utvikle gode greps-, fall- og sprangteknikker. Ha utviklet og andre gode basisferdigheter innen keeperteknikk vist i spillerutviklingsplanen.
 • Være bevisst på og vise i kamp godt posisjonsspill. Videreutvikle og forstå viktigheten av denne ferdigheten.
 • Feltarbeid: utvikle videre de ulike elementene innen feltarbeid. Vurdering, bokse/fiste eller holde ballen i fast grep.
 • Distribusjon: Utvikle presisjon og lengde (fra hand og fot, 5-meterspark og 16-metersspark). Lære og vurdere hurtig, eller senere igangsetting sett fra et taktisk ståsted.
 • Kommunikasjon: Flytte ledd offensivt/defensivt, organisere dødball imot, avstander i B4 og gi offensive/defensive beskjeder til lagkameratene.
 • En keeper skal være kaptein kandidat for sitt lag og en ledertype.