Vikapedia

Jenter 15-16 år

 
Trenings og kamptilbud
3- 4 treninger pr. uke inkludert kamp. I vinterhalvåret kan dette reduseres dersom jentene er med på andre aktiviteter som f.eks. håndball. De beste får tilbud om trening med junior/dame en til to ganger i uka i tillegg. Det skal være et godt treningstilbud hele året, med en liten pause rette etter sesongen. En bør spille kamper året rundt. Deltaking i innendørs KM, turnering i juni og Norway Cup i juli/august.
Forholdet mellom trening og kamper bør være minst 2:1 og helst 3:1.
På dette nivået er det naturlig å la de beste få spille mest. De andre rullerer på laget.
 
 
Mål for opplæringen
 • Alle skal få et tilbud om trening og kamper.
 • Gi utfordringer til de som vil bli betre.
 • Utvikle taktisk forståelse og teknisk ferdighet.
 • Utvikle kreativiteten. Oppfordre om selvstendige valg.
 
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Handling (tekniske ferdighetstreningen) må fortsatt stå sentralt:
 • mottak/medtak og ballkontroll
 • pasning
 • skudd
 • heading
 • vending
 • tackling
 • finter
 • 1 mot 1
 • 2 mot 1
Mottak, pasning og skudd bør prioriteres hele tiden. De øvrige kan trens på i planlagte perioder, som bør gå frem av den årlige aktivitetsplanen for laget. Nytt nå er at en kan stille store krav til KVALITET, til en hver tid. Det er særlig viktig å få frem sammenhengen mellom teknikk og taktikk. Oppvarmingen er fin til å bruke som teknikktrening. En varmer opp med ball og kan bruke ulike kjegleøvinger.
 
En kan også stille større krav til taktiske valg ved den enkelte ferdighet:
 • mottak: Være orientert før mottak (ha neste trekk klart), retningsbestemt mottak i forhold til hvor det er rom og hvor neste pasning bør spilles
 • pasning rett val; ta vare på ballen eller prøve gjennombrudd, pasning i forhold til medspillers bevegelse = spille hverandre god
 • skudd: når skyte. Skyte hvor i mål (ikke bare fyre løs og håpe)
 • heading: mot mål eller til medspiller, klarering eller pasning vending: når vende
 • tackling: når tackle
 • finte: når finte
 • 1 mot 1 i angrep: når prøve å gå forbi
 • 2 mot 1 i angrep: Hvordan skape og utnytte slike situasjoner
Spillerne må nå kunne følgende omgrep teoretisk, og trene på de i praksis:
 • Forsvar: press, sikring, dekke rom, markering, rett side, laget samlet, nekte rom
 • Angrep: rett spillavstand (dybde og bredde), gjennombrudd, ballbesittelse, bevegelse skaper rom, samhandling («timing» mellom bevegelse og pasning)
 
Fysisk påvirkning
Lett styrketrening (ankel, kne, hofte, lysk, mage, rygg, overkropp) med kroppen som redskap 10-15 min. 2 g. pr. veke. Gjerne som sirkel og intervall.
Utholdenhetstrening vil en få gjennom intensivt spill, men i tillegg bør en kjøre intervall 1-2 ganger pr. uke hvert fall i oppkjøringsperioden. Det er viktig at en vedlikeholder og påvirker de fysiske ressursene også i sesongen. En kan i sesongen i større grad gjøre dette med ball i spel f.eks. 4 mot 4 med høg intensitet, mange baller og ingen pauser i spilltiden. Hurtigheitstrening 15-20 min. i alle fall en gong per veke. Gjerne i kombinasjon med koordinasjonstrening. Bevegelsestrening bør avslutte alle treninger og kamper. Øvinger for koordinasjon må fortsatt være en del av treningen. Slik trening bør komme tidlig i økten og med maksimal innsats og gode pauser.
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning
Utvikle forståelse for
 • at satsing for å bli god krever mye hardt arbeid
 • at Skule er viktigere enn fotball.
 • at alle ikke kan bli like god, og at alle har same verdi likevel. Klargjøre alternativ innenfor idretten: trener, leder, dommer.
 • at ALLE har et ansvar for hverandre og si egen utvikling.
Viktig å skape holdninger mot mobbing og rus. For de som vil satse på å utvikle talentet sitt, må en klargjøre hvor viktig det er med egentrening og hjelpe de til å få gode rutiner for dette. For øvrig se dette punktet under småjenter. Det er naturlig å videreføre de momentene som der er omtalt.
 
 
 
Råd til gjennomføringen
 • Fortsatt bør spillerne lære seg flere roller på banen.
 • Stikkord for brukt spillestil: soneforsvar, «spillende lag», hurtig spill fremover, stor bevegelse.
 • Men: Spillestilen bør ikke være fast gjennom hele sesongen, en bør prøve flere ulike måter å spille på i perioder for å utvikle spillerne sine kunnskaper og forståelse. Spesielt mot antatt dårligere lag kan en prøve alternativ.
 • Sentralt i aktiviteten: kvalitet, ansvar og humør.
 • Utvikling av enkeltspillere er fortsatt svært viktig.
 • Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom spillerne sine ferdigheter og modning.
 • Å behandle alle likt kan da bli urettferdig
 • Godta at det er stor forskjell i ferdighet og motivasjon for å være med i gruppa
 • På dette nivået bør di beste/ivrigste drive mye egentrening
I denne alderen bør spillerne ha tilbud om å spille 11-er fotball dersom en har nok spillere. På dette nivået bør keeperne få oppfølging av egen keepertrener 1-2 ganger i uka.
 
 
Eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no