Vikapedia

Om hospitering, differensiering, allsidighet, spesialisering, egentrening og totalbelastning

 

Last ned gjeldende regler vedrørende hospitering i Spjelkavik


I Spjelkavik må vi legger til rette for at de aller beste
spillerne på hvert alderstrinn får nok utfordringer i treningshverdagen over tid.
Spesielt er dette viktig fra 11-12 år og oppover. Vi må både få til en god
differensiering på hvert enkelt lag/alderstrinn og også få på plass hospitering
til laget over for de aller beste emnene. Klubben må også vurdere å flytte hele
lag opp en aldersgruppe dersom nivået på laget en spiller mot i serien er for
svak. Å differensiere vil også utvikle de nest beste spillerne på en gunstig måte.
«Å være i flytsonen», det vil si å ha passelige utfordringer i forhold til
ferdighetene er god spillerutvikling.

Allsidighet, spesialisering og egentrening

  • Fotballspillere i Spjelkavik blir oppfordret til å drive allsidig idrettsaktivitet fra ung alder. Det er svært positivt både for personen og fotballspilleren å få erfaring fra flere aktiviteter.
  • Gjennom allsidig idrettsaktivitet vil en utvikle koordinasjon, balanse, styrke, utholdenhet, spenst og hurtighet. Dette vil være nyttig for en fotballspiller.
  • De yngste bør delta på idrettsskolen.
  • Om en utøver opplever kollisjon mellom flere idretter, skal fotballgruppen være fleksibel.
  • En tid kommer for å velge idrett, og det vil trulig skje naturlig i tenårene. Fotballgruppen skal ikke påvirke noen til å slutte med andre idretter.
  • Trener skal stimulere og motivere spillerne til egentrening. Gjennom bevisstgjøring kan egentrening nyttes til å utvikle spilleren mot ulike mål.


Differensiering (sjekk sportsplan)

Målsettinga for Spjelkavik fotball er å legge til rette for et fornuftig nivå for alle aldersklasser og på tvers av aldersklasser, både i trening og kamp. For å tilfredsstille spillerne som ønsker aktivitet hele tiden og de som ønsker en trening pr. uke pluss kamp. Gode opplevelser på trening og kamp gir økt motivasjon og lyst til å trene. Spjelkavik skal tilby treninger for alle årstrinn og på tvers av årstrinn, særlig det siste er viktig for jentene. For de yngste opp til og med 12 år skal treningene være åpne for alle. Her skal Spjelkavik ha nok trenere for hvert årstrinn. Der målet er å ha en trener pr. 8 spillere i alder 6-10 år. Videre en trener pr. 12 spiller for alderstrinn 11-14 og en trener pr.15 spiller 15 år og oppover.

På deler av treningene og treninger skal vi prøve å ha spillere med jevne ferdigheter sammen. Trener alle sammen kan en utfordre de med best ferdigheter til å gjøre andre gode og å kunne ha avgrensinger i mellom annet antall berøringer.

I kamp ønsker vi jevne kamper og vi skal melde på nok lag i forhold til spillergruppe i alle aldersgrupper slik at alle spillere har et godt kamptilbud. Har vi en god treningsgruppe og jobber godt over år kan det være naturlig at en melder på et lag i en årsklasse over.

Totalbelastning 13-19 år

Treningskulturen, og treningsmengden har økt og blitt bedre også i Spjelkavik i det siste.  Her er fortsatt en hel del å jobbe med. Treningskultur og egentreningskultur bør bygges. Det er viktig at vi først og fremst tenker spillerutvikling, hva som er best for den enkelte spiller, fremfor at en for en hver pris skal vinne neste kamp med sitt lag. Dersom en spiller er god nok til å spille på nivået over bør han spille mest på dette nivået, og bare unntaksvis spille på sitt årstrinn. Her er det viktig med godt samarbeid mellom trenerne og ikke bare tenke på sitt eget lag. Spillerutvikler og trenerutvikler har en viktig rolle i å følge opp dette i praksis. Spjelkavik bør satses på å ha G16 lag og G19 i 1. divisjon da dette er viktig for matchingen til spillerne. Juniorene som er A-lagsspillere må og skal være med på å bidra positivt. Samarbeid er viktig for at dette skal føre til god spillerutvikling.