Vikapedia

Gutter 15-16 år

 
Trenings og kamptilbud
Tre treninger + kamp eller 4 treninger pr. uke utenom kampsesongen. Viktig at en også bruker helgene til trening. Trening hele året. Berre en kort pause fra fellestreningene på maksimalt 14 dager om sommeren og en liten pause etter sesongslutt. De ivrigste og beste spillerne bør minimum trene 6-7 økter i uka i denne alderen. De ivrigste og beste spillerne bør få tilbud om ekstratrening en gong pr. uke i talentgrupper. En bør spille kamper året rundt. Delta i minst en turnering i løpet av året, med god nasjonal motstand. En bør ha en turnering før sesongen eller rett etter vårsesongen i tillegg til en turnering som Norway Cup eller lignende. Forholdet mellom trening og kamper bør være minst 2:1 (og helst 3:1). På dette nivået er det naturlig å ha et lag for de beste og et for de andre. Dette kommer an på hvor mange spillere det er i spillergruppen.

 

Mål for opplæringen
 • Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper.
 • Utvikle gode spillere mot A-lags nivå.
 • Krav til egentrening hos de som vil bli A-spillere i VIKA eller nå enda lenger
 • En må arbeide for forståelse av hva som må til for de som vil bli A-spiller og de som vil bli toppidrettsutøver.
 • Utvikle forståelse for rett handlingsvalg og handling (teknisk ferdighet) over hele registeret.
 • Utvikle kreativiteten. Oppfordre til selvstendige valg.
 
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Handling (teknisk ferdighetstrening) må fortsatt stå sentralt:
 • mottak/medtak og ballkontroll
 • pasning
 • skudd
 • heading
 • vending
 • tackling
 • finter (Oversteg, vending innside og utside av fot, sålevending, Cruyff vending, personlig vending/finte)
 • Innlegg
 • avslutningsferdighet
 • 1 mot 1
 • 2 mot 1
Mottak, pasning og skudd bør prioriteres hele tiden. De øvrige kan trenes på i planlagte perioder, som bør gå frem av den årlige aktivitetsplanen for laget. Nytt nå er at en kan stille store krav til KVALITET, til en hver tid. Det er særlig viktig å få frem sammenhengen mellom teknikk og taktikk. Oppvarmingen er fin til å bruke som teknikktrening. En varmer opp med ball og kan bruke ulike kjegleøvinger. En kan også stille større krav til handlingsvalg ved den enkelte handling:
 • mottak: Være orientert før mottak (ha neste trekk klart), retningsbestemt mottak i forhold til hvor det er rom, og hvor neste pasning bør spilles.
 • pasning rett valg: ta vare på ballen eller prøve gjennombrudd, pasning i forhold til medspillers bevegelse = spille hverandre god
 • skudd: når skyte. Skudd – hvor i mål (ikke bare fyre løs og håpe)
 • heading: mot mål eller til medspiller, klarering eller pasning.
 • vending: når vende
 • tackling: når tackle
 • finte: når finte
 • 1 mot 1 i angrep: når prøve å gå forbi
 • 2 mot 1 i angrep: Hvordan skape og utnytte slike situasjoner
Spillerne må nå kunne følgende begrep teoretisk, og trene på det i praksis:
 • Forsvar: press, sikring, dekke rom, markering, rett side, laget samla, nekte rom
 • Angrep: rett avstand (dybde og bredde), gjennombrudd, ballbesittelse, bevegelse skaper rom, samhandling («timing» mellom bevegelse og pasning)
 
Fysisk påvirkning
Lett styrketrening (ankel, kne, hofte, lysk, mage, rygg, overkropp) med kroppen som redskap 10-15 min. 2 g. pr. veke. Gjerne som sirkel og intervall. Spillere som er tidlig utviklet bør også drive med bevisst styrketrening med lette vekter 2 gangar i uka utenom sesongen. Det er viktig med god instruksjon slik at øvingene blir gjort rett. Her må spillerne få instruksjon av en som også kan gi god oppfølging.
Utholdenhetstrening vil en få gjennom intensivt spill, men i tillegg bør en kjøre intervaller (f.eks. 4 ganger 4 min.) 1-2 gangar pr. uke i hvert fall i oppkjøringsperioden. Det er viktig at en holder ved like og påvirker de fysiske ressursene også i sesongen. På egentrening kan spillerne ta en rolig ski, svømme eller joggetur i uka. En kan i sesongen i større grad gjøre dette med ball i spill til dømes 4 mot 4 med høg intensitet, mange baller og ingen pauser i spilltiden.
Hurtighet og koordinasjonstrening 15-20 minutt. I alle fall to ganger per uke. Bevegelighetstrening bør avslutte alle treninger og kamper. Øvinger for koordinasjon må fortsatt være en del av treningen. Slik trening bør komme tidlig i økta og med maksimal innsats og gode pauser. Sjå elles eige punkt om fysisk trening.
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning
Utvikle forståing for
 • konsekvensene om han vil satse på å bli en svært god fotballspiller, en må trene mye og prioritere bort noe.
 • at Skole er viktigere enn fotball.
 • at ikke alle kan bli like god, men at alle har samme verdi likevel. Klargjør alternativ innenfor idretten: trener, leder, dommer.
 • at ALLE har et ansvar for hverandre og si egen utvikling. Det er viktig å skape holdninger mot mobbing og rus.
For de som vil satse på å utvikle talentet sitt, må en klargjøre hvor viktig det er med egentrening og hjelpe de til å få gode rutiner for dette.
 
 
Råd til gjennomføringen
 • Fortsatt bør spillerne lære seg flere roller på banen.
 • Stikkord for brukt spillestil: soneforsvar, «spillende lag», hurtig spill framover, stor bevegelse.
 • Men: Spillestilen bør ikke være fast gjennom hele sesongen, en bør prøve flere ulike måter å spille på i perioder for å utvikle spillerne sine kunnskaper og forståelse. Spesielt mot antatt dårligere lag kan en prøve alternativ.
 • Sentralt i aktiviteten bør kvalitet, ansvar og humør være.
 • Utvikling av enkeltspillere er fortsatt svært viktig.
 • Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom spillerne sine ferdigheter og modning.
 • Å behandle alle likt kan da bli urettferdig.
 • På dette nivået bør de beste drive mye egentrening
De aller beste spillerne på bør få en ekstra oppfølging av spillerutvikler. På dette nivået må keeperne få keepertrening med egen keepertrener 1-2 ganger i uka.
 
 
Eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no