Vikapedia

Andre ekstra tiltak

 

Turneringer smågutt, gutt og junior

La lagene få reise, bygge videre på sosiale relasjoner. Det er viktig å ha med flest mulig lengst mulig. Det er viktig at lagene får dra på turneringer der de får god motstand. Kvalitet begynner å bety mer.

Ivrig prosjekt

Alder:9-13 Annenhver lørdag. Åpent for alle

Alder:13-16 En gang i mnd. Føring av treningsdagbok. Oppmøte i klubbtøy. Åpent for alle. Det blir i denne gruppen stilt mer krav til egentrening mellom samlingene. Krav til fremvisning av treningsdagbok hver gang vi møtes (treningsdagbok/hefte vil bli utlevert). Se fremgang på det vi øvde på sist.

Alder:16-19: Plukke ut spillere som skal delta på gruppetreninger.

Ansvarlig: sportslig leder, spillerutvikler, trenerutvikler, og ansvarlig for Vika ekstra.

Kamphospitering 

Kamphospitering for klubber på et høyere nivå enn Spjelkavik.

Dersom Spjelkavik får forespørsel på spillere i fra andre klubbar i forhold til å delta på «spissede turneringer og kamper» skal klubben i utgangspunktet være positiv så lenge dette ikke går ut over/kolliderer med egen aktivitet. Det er viktig at de beste spillerne får gode referanser og stimulanser også på et høgre nivå enn klubben selv kan tilby. Dette er god spillerutvikling.

Klubben sin spillerutvikler og trener må ha samtale før en gir klarsignal.

Spjelkavik Fotballfritidsordning (SFFO)

Spjelkavik Fotballfritidsordning er et tilbud tre ettermiddager i uka for 4. – 7.klasse. SFFO-ansatt i Spjelkavik Fotball har hovedansvaret for hver treningsøkt, og har med seg 2-4 instruktører fra Spjelkavik videregående skole. SFFO er både et breddetiltak og spillerutviklingstiltak. Differensiering er viktig for å få til et godt tilbud til alle ut fra sitt behov og nivå. To dager i uka er det fotball som er aktiviteten. Innholdet i fotballtreninga skal være i tråd med spillerutviklingsplanen til Spjelkavik Fotball. SFFO stimulerer også til allsidighet. En dag i uka kaller vi derfor for en allidrettsdag. Da holder vi på med idretter utenom fotball.

Vi vil: 

  • skape et godt og utviklende treningsmiljø
  • utvikle barna sine ferdigheter med ball
  • legge vekt på allsidig og lystbetont aktivitet
  • sette fokus på gode holdninger og verdier

Deltakerne blir hentet på Spjelkavik barneskole etter skoletid med buss, og får et sunt måltid ved ankomst Spjelkavik klubbhus. Deretter ei god treningsøkt, eventuelt leksegjøring om tid.

SFFO-ordningen følger skoleruta, det vil si ikke SFFO i feriene eller på dager der barna har fri fra skolen.

Vi har gule og røde kort i Spjelkavik FFO. Dersom en deltager bryt en regel, vil han eller ho får en advarsel i form av et gult kort. Om deltager fortsetter å bryte regler etter at han eller ho har fått gult kort samme dag, vil det medføre rødt kort. Ved rødt kort tas deltageren ut av aktiviteten for resten av dagen, og må sitte på sidelinjen å se på. E-post blir sendt hjem med begrunnelse for rødt kort. Ved gjentatte røde kort vil det bli kallet inn til et møte mellom SFFO-ansvarlig og foresatte.