Vikapedia

Innledning

 

Formålet med sportsplanen "Vikapedia" er å utvikle barne og ungdomsfotballen i Spjelkavik. Den skal være et verktøy til veiledning for trenere, spillere, ledere og foreldre i klubben, og legge grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et godt miljø.

Publisert: 10.10.2019

Hva er ”Vikapedia”?

”Vikapedia” er et styrende dokument som forteller hvordan ledere og aktive opptrer innen Spjelkavik Fotball, og hvordan Spjelkavik Fotball opptrer i lokalmiljøet.

Målet med ”Vikapedia” er å forbedre barne- og ungdomsfotballen (7-19 år) i Spjelkavik Fotball

Målsetningene til Spjelkavik Fotball sammenfattes i: ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig”

Vi skal spille fotball, ikke sparke fotball”

Sportsplanen

Sportsplanen skal bidra til at Spjelkavik er blant de beste breddeklubbene på spillerutvikling på Sunnmøre, og følgende moment er nødvendig å ta tak i:

 • Vi spesifiserer rammene for aktiviteten
 • Vi setter målsetting ved aktiviteten
 • Vikapedia sier noe om innholdet på trening - en så kalt skoleringsplan
 • Hvordan opptrer vi når vi representerer Spjelkavik Fotball
 • Vikapedia er et verktøy for å:  
  -Skape god aktivitet med individet i fokus 6-8 år
  -Fra god aktivitet til læring med relasjoner i fokus 9-12 år
  -The Vika way to play med struktur i fokus 13-19 år


Hvorfor ”Vikapedia”?

Fotballaktivitet blant barn betyr svært mye for det lokale oppvekstmiljøet og dette er utgangspunktet for arbeidet med ”Vikapedia”. Gjennom en kvalitativt god fotballaktivitet tilbys barna gode og trygge rammer for personlig utvikling. En slik fotballaktivitet kjennetegnes ved dyktige og motiverte trenere og ledere. Ved siden av det rent fotballmessige er det viktig at det settes rammer for hvordan vi oppfører oss ovenfor hverandre. I Spjelkavik Fotball er dette nedfelt i ”Vikapedia”.


Hvem eier ”Vikapedia” og hva betyr eierskapet?

Fotballfilosofien til Spjelkavik Fotball kalles ”Vikapedia” for å tydeliggjøre eierskapet. Medlemmene i Spjelkavik Fotball eier ”Vikapedia” og ”Vikapedia” gjelder for alle lag i yngres avdeling og de som er tilknyttet disse lagene. Siden medlemmene i Spjelkavik Fotball eier ”SILosofien”, har disse ansvaret for å vedlikeholde den og sørge for at den er levende, aktuell og tilpasset både dagens og morgendagens forhold. Nye medlemmer med nye ideer vil komme til, og disse skal få mulighet til å påvirke ”Vikapedia”.


Jentefotball

”Vikapedia" gjelder også jentefotball. Rammevilkårene for jentefotballen skal være de samme som for guttefotballen.


Trenerforum

Spjelkavik Trenerforum er møtestedet for trenere i Spjelkavik Fotball.

Tekstboks: