Silosofien

Minigutt/Minijente 8-10 år

 
Innledning
Siden dette er det første møtet med den organiserte fotballen, blir det viktig å ta hensyn til:
 • Spillerne må bli trygge i miljøet.
 • Tilbudet skal være motiverende og inkluderende.
 • Spillerne må bli kjent med en fast struktur
 • Spillerne er barn og de treng tid.
 • Spillerne får etter hvert faste ansvarsoppgaver knytt til treningene.
 • Det er bare positivt om Spillerne også held på med andre organiserte idretter. Trener må samordne aktivitetene.
 • Spillerne må få lov til å ”prøve” om fotballen er det rette, der en ikke stiller for sterke krav om oppmøte.
 • Spillerne må likevel møte den holdningen at retter og plikter henger sammen. Det er viktig å møte opp til rett tid og melde fravær til kamp om du ikke kan møte.
 • Det er også i denne aldersgruppen ofte stor forskjell i modenhet og fysisk alder. Dette må en ta hensyn til i når en er sammen med barn.
 • Gutter og jenter blir gitt same tilbud og blir behandlet likt.
 • Oppfordre Spillerne til sunt kosthold. Informasjon om å velge ”sunne varianter” når en et på turneringer og liknende. (se eget kapitel om kosthold)

 

Trenings- og kamptilbud

 • To til tre treninger i uka for 8-10 åringene på en og en halv time
 • Stimulere til egentrening.
 • Kamper: Delta i kretsen sine miniturneringer og lokale cuper .
 • Tilbud om SFFO (Spjelkavik Fotballfritidsordning) for 4. til 7. klassinger på Spjelkavik klubbhus og Tafjordhallen.
 • Tilbud om Fotballskoler for 1.-7. klassinger på Spjelkavik Park (vinterferie, sommerferie og høstferie)
 • Tilbud om å være med på ekstratiltak i klubbregi.
 
 
Mål for opplæringen
 • Alle skal ha det gøy, fokuser på trivsel.
 • Skape lyst til ballek på fritiden.
 • Skape lyst til allsidig, variert idrettslig aktivitet.
 • Stor aktivitet på trening.
 • Sterk vekt på motorisk læring, teknisk dyktighet. Den motoriske gullalder” 6-12 år.
 • Innføring i elementære “regler” for omgang med andre personer: toleranse – respekt - disiplin.
 
 
Handlingsvalg og handling (taktisk-teknisk påvirkning)
Basisteknikk er selve grunnmuren i fotballspillet. Viktig å trene med mye ballkontakt i spill (f.eks. 3-5 på hvert lag, ikke 8-9). Alle treninger bør inneholde minimum 25 minutt med trening på handling (også isolerte tekniske øvinger), samt spill i ulike varianter og avslutningstrening. Sentrale basisteknikker som bør “trenes”
 • pasning med begge bein
 • mottak og mottak (demping, ballkontroll)
 • skudd med begge bein
 • føring, finting, vending, (Sålevending, såledragning, Cruyff vending og overstegsfinte)
En kan også trene en teknikk sammen med en annen teknikk, som til f.eks.:
 • mottak/medtak - pasning
 • mottak/medtak – skudd
Unge spillere kan ta læring av enkle valg, som f.eks.:
 • ut av pasningsskygge
 • Bruke ledige rom
 • spille pasninger som er enkle å ta med
 
Differensiering
 • en viss grad av differensiering i treningene
 • de beste/ivrigste må ofte spille mot hverandre / øve sammen
 
Fysisk påvirkning
En skal ikke drive spesiell isolert trening for å betre utholdenhet. Minst en trening i uka skal inneholde 15 til 20 minutt spesifikk basistrening (bevegelse, spenst, koordinasjon, balanse). Viktig at spillerne får allsidig påvirkning av bevegelse i ”den motoriske gullalder”.
 
 
Sosial og holdningsmessig påvirkning
Å utvikle holdninger hos spillerne er å se på som like viktig som å utvikle andre deler av treningen. På dette alderstrinnet bør følgende prioriteres:
 • Toleranse
 • Ikke kjefte på andre, godta at andre kan gjøre feil
 • Godta egne feil
 • Tåle seier og tap
 • Respekt for trener, leder og dommere. Lytte når noen vil si noe
 • Disiplin
 • Møte opp presis og gi melding om du ikke kan møte til kamp. Gjøre de oppgavene du får i forhold til trening og kamp
 
Råd til gjennomføringen
 • Gi mye ros og konstruktiv tilbakemelding. Skap en hyggelig tone. Det er lov å gjøre feil i trening og kamp. En Spjelkavik trener kjefter ikke (se kap. 8).
 • Gå foran som et godt eksempel. Barna gjør som du gjør og ikke alltid som du sier.
 • Gi korte, klare meldinger og kom fort i gang.
 • Møt i god tid, ta deg tid til å snakke med spillerne både før og etter trening/kamp.
 • Ha nok trenere på hver trening. Maks 10 spillere per trener slik at en har mulighet til differensiering.
 • La spillerne få spille på ulike plasser (rullering)
 • Spesielle og individuelle kommentarer (tilbakemelding) bør en gi like ofte som generelle og felles kommentarer. (Det er forskjell på å rope “Bra” og “Fin pasning, Karoline”). Kommentaren “Du klarte det” er fin når noen lykkes.
 • La alle spille like mye i kamp.
 • Aktiviteten bør være preget av lek.
 • Alle bør ha hver sin ball
 • Trenerne må forklare hvorfor en gjør de ulike øvingene. Skape en forståelse/motivasjon hos spillerne.
 • Rekruttere mange deltagende foreldre på hvert lag.
 
Eksempel på treningsøkt
Se. http://www.treningsokta.no