Silosofien

Innledning

 

Formålet med sportsplanen SILosofien er å utvikle barne og ungdomsfotballen i Spjelkavik. Den skal være et verktøy til veiledning for trenere i klubben, og legge grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et godt miljø.

Publisert: 04.06.2015

Hva er ”SILosofien”?

”SILosofien” er en felles fotballfilosofi; ”den røde tråden” som forteller hvordan ledere og aktive opptrer innen Spjelkavik Fotball, og hvordan Spjelkavik Fotball opptrer i lokalmiljøet.

Målet med ”SILosofien” er å forbedre barne- og ungdomsfotballen (7-19 år) i Spjelkavik Fotball

Målsetningene til Spjelkavik Fotball sammenfattes i: ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig”

Vi skal spille fotball, ikke sparke fotball”

Sportsplanen

Sportsplanen skal bidra til at Spjelkavik er blant de beste breddeklubbene på spillerutvikling på Sunnmøre, og følgende moment er nødvendig å ta tak i:

  • Hvordan mer læring i hver øving
  • Skisse til en utviklingstrapp fra 6 til 19 år, med tilhørende øvelser.
  • Flere forslag til økter
  • Etablering av forum for langsiktig sportslig planlegging
  • Hvordan opptrer vi når vi representerer Spjelkavik Fotball.
  • Det blir utarbeid et vedlegg til Sportsplan om rolleferdigheter, mer om grunnleggende trening og mer om fysisk trening.

Hvorfor ”SILosofien”?

Fotballaktivitet blant barn betyr svært mye for det lokale oppvekstmiljøet og dette er utgangspunktet for arbeidet med ”SILosofien”. Gjennom en kvalitativt god fotballaktivitet tilbys barna gode og trygge rammer for personlig utvikling. En slik fotballaktivitet kjennetegnes ved dyktige og motiverte trenere og ledere. Ved siden av det rent fotballmessige er det viktig at det settes rammer for hvordan vi oppfører oss ovenfor hverandre. I Spjelkavik Fotball er dette nedfelt i ”SILosofien”.


Hvem eier ”SILosofien” og hva betyr eierskapet?

Fotballfilosofien til Spjelkavik Fotball kalles ”SILosofien” for å tydeliggjøre eierskapet. Medlemmene i Spjelkavik Fotball eier ”SILosofien” og ”SILosofien” gjelder for alle lag i yngres avdeling og de som er tilknyttet disse lagene. Siden medlemmene i Spjelkavik Fotball eier ”SILosofien”, har disse ansvaret for å vedlikeholde den og sørge for at den er levende, aktuell og tilpasset både dagens og morgendagens forhold. Nye medlemmer med nye ideer vil komme til, og disse skal få mulighet til å påvirke ”SILosofien”.


Jentefotball

”SILosofien gjelder også jentefotball. Rammevilkårene for jentefotballen skal være de samme som for guttefotballen.


Trenerforum

Spjelkavik Trenerforum er møtestedet for trenere i Spjelkavik Fotball.

Tekstboks: