Samfunn og verdiarbeid

Inkluderingsstrategi SILFOT

 

Spjelkavik fotball ønsker å være en aktiv samfunnsaktør som skaper tilhørighet for barn, ungdom og voksne, på en arena kjennetegnet av et sosialt og inkluderende fellesskap.


Hva mener vi med inkluderingsstrategi?
Inkluderingstrategi for Spjelkavik fotball betyr retninglinjer og mål for integrering, forankret i klubbens visjon og verdigrunnlag. Vi ønsker å være en klubb som er inkluderende for alle, og ikke diskriminerende mht alder, kjønn,  lokal tilknytning eller innflytter, etnisk opprinnelse eller personer med funksjonshemming.

Rollebekrivelse Inkluderingsansvarlig:

•Ansvar for tilrettelegging, implementering og oppfølging av SILFOT’s inkluderingsstrategi, forankret i klubbens visjon og verdigrunnlag.
•Bindeledd/kontaktpunkt mot styret i forhold til klubbens integreringsarbeid.
•Etablere tiltak for å sikre forankring av inkluderingsstrategi blant aktive og foresatte. •Etablere arenaer og gjennomføre sosiale aktiviteter med fokus på inkludering.
•Utrede og implementere et aktivtetstilbud for personer med funksjonshemming.
•Markedsføre og profilere klubbens integreringsstrategi eksternt.
•Kontaktpunkt mot kommune og foresatte i de saker hvor dette er nødvendig.

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/inkludering_i_praksis.pdf

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/fotball_for_funksjonshemmede.pdf