Samfunn og verdiarbeid

Hjemmekamper

 

Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier.

Styret har oppnevnt egen Fair Play ansvarlig som legger til rette for og følger opp at kriteriene oppfylles. Fair Play ansvarlig.

Beskrivelse 

 • Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier
 • Informasjon vedrørende fair play er sendt alle lagledere
 • Det er anskaffet kampvertvester og fair play flagg, bannere samt foreldrevett regler.
 • Bannere henger rundt omkring på/i anlegget. Fair play flagg på flaggstang.
 • Møte om fair play er gjennomført med lagledere yngres avdeling og dommeransvarlig i SIL
 • Alle lag skal ha en kampvert til sine hjemmekamper
 • Lagleder og kampvert gjennomfører, sørger for at, punktene på side 27 i fair play heftet fra NFF blir overholdt.
 • Alle arrangement blir gjennomført med Fair Play som viktig ballast, og er en av grunnpilarene ved planlegging og gjennomføring (cup, fotballskole, terning, kampgjennomføring, osv.)
 • Fair play vil også bli fokus med egen plass på hjemmesiden, men dette er ikke fullført enda. Der vil Spjelkavik IL sine kjøreregler vedrørende alt som har med Fair Play å gjøre fremgå og fungere som et levende oppslagsverk for alle i klubben (og alle andre for den saks skyld)   


   

  Fair Play retningslinjer som følges i forbindelse med kamper i barne- og ungdomsfotballen:

  • Motstanderlag kontaktes i god tid før kamp. Vi hører om de er klare og informerer om det praktiske (WC, garderober, hvilken bane, annet av relevans). Ansvar: Lagleder
  • Dommer kontaktes i god tid før kamp. Vi hører om han / ho / de er klare og informerer om det praktiske (WC, garderober, hvilken bane, oppgjør, annet av relevans). Ansvar: Lagleder
  • Kampvert eller lagleder tar imot motstanderlag.
  • Kampvert «styrer» publikum. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder. Gir retningslinjer ihht oppførsel. Kan gi ut foreldrevettkort.
  • Trenere gjennomfører Fair Play møte sammen dommer før kampen
  • Enighet om frisone, ekstra spiller, etc. Enighet om å gjøre dommeren god. Enighet om at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.
  • Spillere gjennomfører Fair play hilsen før kampen.
  • Spillere, trenere og dommer gjennomfører Fair play hilsen etter kampen