Samfunn og verdiarbeid

Fair Play ansvarlig

 
18_NFF_FairPlay_Banner_Fotball_no_Desktop_1160x212.jpg

Fair Play-ansvarlig

Generelt om rollen

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i Spjelkavik IL Fotball

 • Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.


Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa.
 • Utarbeide en årlig Fair Play-plan.
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.
 • Bistå styret, Sportslig Utvalg, arrangementskomiteer og administrativ leder i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet i Fotballgruppen.
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene
 • Fotballgruppas ansvarlige for arbeidet med Fair Play
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet


Oppgaver

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter.
 • Forankring av Fair Play i styret.
 • Forankring av Fair Play i Sportslig Utvalg.
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum
 • Opplæring innen Fair Play på seksjons-, lags- og trener- / lagleder- / spillernivå
 • Fair Play-plan


Interne kanaler

 • Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige kommunisere Fair Play aktiviteter, planer og arbeid.


Grensesnitt/hvem Fair Play ansvarlig samarbeider mest med:

 • Informasjonsansvarlig
 • Markedsansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • Administrativ leder
 • Lagledere / Trenere
 • Forbund
 • Krets