Samfunn og verdiarbeid

Eat Move Sleep

 

17_Banner_Fotball_no_EatMoveSleep_Desktop_1160x212.jpg

Hvorfor Eat Move Sleep?

Fotballen og idretten er en viktig bidragsyter til de utfordringene den norske folkehelsa står ovenfor. Livsstilssykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer rammer stadig flere barn og ungdom.  Det er viktig at vi sammen gjør endringer hva gjelder aktivitet, kosthold og søvn for å unngå at dagens unge blir den første generasjon som lever kortere enn sine foreldre.


Eat

Vi spiser riktignok mer frukt, bær og grønnsaker enn noensinne. Likevel har vi et stykke igjen før vi når anbefalingene i de nasjonale kostholdsrådene. Et sunt og variert kosthold i hverdagen tilknyttet trening, kamp og cup har stor innvirkning på barn og ungdoms prestasjoner på og utenfor fotballbanen.


Move

Utfordringene er store når det gjelder fysisk aktivitet. Norske 15-åringer er blant annet mer inaktive enn 70-åringene. Men til tross for at flere barn og ungdom er aktive i fotballen er det en betydelig reduskjon i aktiviteten på andre arener og i andre sammenhenger.


Sleep

Gutter som går i 10. klasse sover i gjennomsnitt 1 time mindre per døgn enn for bare 10 år siden, samtidig som 1 av 3 voksne sliter med søvnen. Nett- og skjermbruk påvirker søvnen og søvvanene både fysisk og mentalt, noe som igjen viser seg i prestasjoner på skolen og i idretten.

Mål: Retningslinjer Spjelkavik IL "Eat move sleep" 
-Før kampdag
-Rutiner cup/reiser
-Rutiner mobilbruk