Organisasjon

Frivillighetskontakt

 

Frivillighetskontakt:

  • Arbeide tett med de andre rollene mot skoleringsplaner
  • Ha oversikt over de frivillige i klubben med informasjon verv/roller, formell/uformellkompetanse og kontaktopplysninger.
  • Kvalitetssikre klubbens jobb med registrering av roller i FIKS
  • Ha oversikt over relevante kurs og samlinger i regi av NFF og andre.
  • Kartlegge behov, rekruttere inn nye og beholde frivillige i nært samarbeid med valgkomiteen.
  • Være en pådriver i å bygge et godt miljø for de frivillige.
  • Implementere klubbens plan for de frivillige
  • Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben.
  • Bindeledd mellom styret i klubben og de frivillige. Denne personen bør sitte i styret.