Kvalitetsklubb

Informasjonsmøter

 

Spjelkavik IL Fotball gjennomfører flere og ulike typer samlinger gjennom året hvor verdigrunnlag, fair play regler og NFFs retningslinjer gjennomgås.

Møter som arrangeres og hvor dette ivaretas er følgende:
  • Trenerforum
  • Laglederforum
  • Oppstartmøte for nye kull
  • Foreldremøter for de enkelte lag
  • Styremøter

Ressurser som f.eks. Fair Play ansvarlig, Trenerutvikler og Leder Yngres står til rådighet og bidrar i denne sammenheng. 

Følgende presentasjonsmal benyttes i slike informasjonsmøter.