Kvalitetsklubb

Førstehjelp

 
  • 1 / 2

  • 2 / 2

Samtlige lag disponerer eget førstehjelpsskrin og følges opp av daglig leder på bakgrunn av følgende rutiner:

  • Klubben ved daglig leder anskaffer før hver sesong nødvendig utstyr og bekledning til alle lag etter behovsanalyse og ønsker fra lagene.
  • Lagledere er løpende ansvarlig for å oppdatere og etterfylle sitt medisinskrin iht. skrinets vedlagte innholdsliste. Etterfylling skjer via klubbens til enhver tid gjeldende leverandør.
  • Klubben har i tillegg et lager av forbruksvarer som is og tape der laglederne har tilgang. Ansvarlig for etterfylling er daglig leder.

Annet:

  • Klubben besitter en hjertestarter hvor flere av klubbens tillitsvalgte og frivillige har gjennomført opplæring.
  • Hjertestarter finner en i garasjen ved kunstgressbanen der lagsutstyret er. K3 nøkkel for å komme inn. Denne nøkkel har alle lag
  • I forbindelse med nytt servicebygg/kiosk ved baneanlegg blir det etablert sykestue.